Wandelen langs moderne architectuur

Deze woning in de Maria Theresialei werd gebouwd door SILO-ontwerpkoöperatief. Dat zijn de architecten Jo Crepain, Tjen Hoeckx en Jon Mooens. Foto: W&F

Ekeren - Jo Van Bouwel, architect en oud-directeur van de Academie Noord, gidste een dertigtal geïnteresseerden langs een aantal bijzondere huizen in Sint-Mariaburg-Ekeren. De geschiedenis van de wijk is nog redelijk jong.

Vanaf 1893 liet de Antwerpenaar Antoon Van den Weyngaert, stichter-directeur van de volksverzekeringmaatschappij Antverpia de gronden van aan de Kattekensberg tot aan de spoorlijn Antwerpen-Essen verkavelen.

Mariaburg  groeide uit tot een ontspanningsoord voor de stedeling. In de brochure ‘Moderne architectuur in Sint-Mariaburg’ selecteerde Jo Van Bouwel een aantal bijzondere woningen, gebouwd tijdens en na het interbellum. Zondag werd in groep de wandelroute afgelegd. Het kan ook individueel. De brochure kost 1 euro en is onder meer te verkrijgen in het districtshuis of bij sommige dagbladhandelaars.

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio