District zoekt kandidaten voor de cultuurprijzen 2018

In 2016 won Het Ekers Toneelgezelschap (eTg) in de categorie belofte, Annemie Berebrouckx was de blikvanger in dat jaar en Willy De Reydt van de Ekerse Theaterzaal werd gelauwerd omwille van zijn carrière in de cultuursector. De winnaars worden omringd do Foto: W&F

Ekeren - Het district is niet alleen op zoek naar kandidaten voor de tweejaarlijkse cultuurprijzen, ook kunstenaars die het aandenken willen ontwerpen mogen zich melden. De cultuurprijzen zetten mensen in de bloemetjes die iets bijzonder deden voor cultuur in Ekeren en die initiatieven namen om inwoners bij elkaar te brengen.

De 3 akers in het wapenschild van Ekeren verwijzen naar het brouwerijverleden van het district. Drie akers is gelijk aan 3 prijzen. Met een carrièreprijs bekroont het district een persoon die omwille van zijn of haar inzet en engagement op cultuurvlak een verschil maakt voor Ekeren. Met een blikvanger lauwert het district hem of haar die een bijzondere prestatie leverde en zichzelf of de lokale gemeenschap op een positieve wijze cultureel in Ekeren in de kijker plaatste. Een derde prijs is voor een beloftevol talent.

Het district doet een brede oproep aan de inwoners en verenigingen om vóór 1 maart nominaties in te dienen. Het reglement vindt u op de website van het district.  

http://www.ekeren.be

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio