De zone van het RUP Mariaburg wordt in het noorden begrensd door de Kaartse beek, de grens met Kapellen en is het oosten door de Kapelsesteenweg.  Mariaburg Brasschaat aan de overkant van de Kapelsesteenweg hoort dus niet bij het RUP. In het zuidelijk deel neemt het RUP een stukje Donk mee tot aan de Prinshoeveweg.

 “Het RUP wil het historisch karakter van de wijk Mariaburg en een deel van de Donk behouden, en toekomstige  bouwmogelijkheden afstemmen op het aanwezige groen”, zegt Rob Van de Velde. Wijzigingen in het straatbeeld of nieuwe bebouwing mogen niet afwijken van de omliggende panden. Langs de Kapelsesteenweg krijgen kleinhandelszaken en residentiële functies een duidelijke plaats. Aan het lokaal van de jeugdbeweging wordt verblijfsrecreatie mogelijk.

Het college legt het RUP Mariaburg nu definitief voor aan de gemeenteraad.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio