SP.A vraagt betaalbare serviceflats

Kapellen - Naar aanleiding van de presentatie van de gemeentelijke begroting voor 2011 lanceert SP.A Kapellen een vraag naar betaalbare serviceflats. 'We zitten niet stil', reageert schepen van ruimtelijke ordening Marc De Smet (Open VLD).

'In 2007 was een vierde van de Kapelse bevolking ouder dan zestig jaar. In 2037 zal dit meer dan een derde van de bevolking zijn. We moeten ons focussen op de specifieke behoeften van ouderen', stelt SP.A-gemeenteraadslid Helmut Jaspers. De fractie vraagt in dit opzicht dat het gemeentebestuur de volgende jaren budget vrijmaakt voor de bouw van betaalbare serviceflats.

'Nu zijn er in onze gemeente 220 serviceflats, alle privé-initiatief, en voor het merendeel van de Kapellenaren te duur. We vragen dan ook om betaalbare projecten te realiseren en deze in eigen beheer te nemen', aldus nog Helmut Jaspers.

Schepen van ruimtelijke ordening Marc De Smet (Open VLD) is geen voorstander van projecten in eigen beheer. 'Ik vrees dat dit dure oplossingen zijn. Wij opteren eerder voor projecten in samenwerking met sociale huisvestingsmaatschappijen', stelt De Smet. Meer bepaald verwijst de schepen naar het project dat vanaf volgend jaar zal gerealiseerd worden op de hoek van de Wilgenstraat en de Knotwilgstraat, waarbij twaalf woongelegenheden komen met woonbegeleiding.

'Wij streven er verder naar om senioren zo lang mogelijk in hun eigen omgeving te laten wonen. Ik denk dat ze dit zelf vaak ook verkiezen. In dit verband levert het OCMW goed werk met een aangepaste dienstverlening. Ik denk bijvoorbeeld ook aan het team ergotherapeuten dat bij de senioren thuis een analyse maakt van de leefomgeving en tal van tips geeft om deze meer aangepast te maken aan hun noden.'

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio