Al 170 gezinnen lid van het nieuwe buurtinformatienetwerk De Merel

Al 170 gezinnen lid van het nieuwe buurtinformatienetwerk De Merel

Foto: PZ De Voorkempen

Brecht - Het charter van het 31ste buurtinformatienetwerk (BIN) van de politiezone Voorkempen is ondertekend door de burgemeester van Brecht Luc Aerts, korpschef Geert Smet en BIN-coördinator Patrick Van Hoof.

Het nieuwe BIN, genaamd De Merel is gelegen in de omgeving van de Schotensesteenweg en de Van Bavellaan in Brecht. Reeds 170 gezinnen van de 214 woningen in BIN De Merel zijn al aangesloten. Een BIN is een samenwerkingsverband tussen bewoners, de lokale politie en de overheid met als doel het veiligheidsgevoel te verhogen.

De Merel

Het buurtinformatienetwerk De Merel is tot stand gekomen dankzij initiatiefnemer Patrick Van Hoof, die van deur tot deur gegaan is om zijn buren te informeren over de BIN-werking en hen bevraagd heeft om lid te worden. Dankzij deze enthousiaste buur werden alle omwonenden in maart uitgenodigd op een infomoment, waar de politiezone Voorkempen hen informeerde over de werking van een buurtinformatienetwerk. Tijdens dit infomoment waren enorm veel gezinnen aanwezig, wat resulteerde in een groot aantal effectieve leden. Van de circa 214 woningen in BIN De Merel zijn 170 gezinnen al lid.

Officiële start

Nadat het charter ondertekend werd, kon het buurtinformatienetwerk De Merel officieel starten. Echter, er dienen nog enkele stappen ondernomen te worden om het BIN volledig operationeel te maken, zoals het inbrengen van de gegevens van de leden op een beveiligde website en het testen van de BIN-foon.

Hoe werkt een buurtinformatienetwerk? 

Als een inwoner van een BIN -ongeacht of deze lid is van een BIN of niet- naar de politie belt om een verdachte handeling of diefstal te melden, dan start de politie het BIN-netwerk op. De politie stuurt een bericht via de BIN-foon naar de BIN-coördinator, welke dan op zijn beurt het bericht doorstuurt naar alle leden. Op deze manier kunnen de bewoners van een BIN snel alert worden gemaakt. Daarnaast worden bewoners ook gewezen op maatregelen die zij zelf kunnen nemen. Zo kunnen ze de politie helpen door verdachte handelingen te melden, maar ook door zelf goede beveiligingsmaatregelen te nemen.

Politiezone Voorkempen

In de politiezone Voorkempen zijn momenteel samengeteld 24 BIN’s voor burgers, waaronder 9 in Brecht, 4 in Malle, 4 in Schilde, 6 Zoersel en 1 gemeenteoverschrijdend buurtinformatienetwerk in Schilde/Zoersel. Verder zijn er in de politiezone Voorkempen ook 6 BIN-Z’s (voor handelaars) actief en 1 BIN-Z-Industrie.

 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio