Igean vergroot de hoop door inzameling van taxus

Igean vergroot de hoop door inzameling van taxus

Van links naar rechts op de foto: - Sus Vissers, schepen van leefmilieu Wuustwezel - Peter de Becker, algemeen directeur AZ Sint Jozef - Jos Matheeusen, ondervoorzitter IGEAN - Luc Monsieurs, schepen van leefmilieu Wijnegem - Didier Verhoeven, voorzi Foto: Igean

Brecht - IGEAN neemt in 2013 al voor de 5de keer deel aan de actie ‘Vergroot de Hoop’. Het opzet is en blijft heel eenvoudig: inwoners brengen hun taxussnoeisel gratis naar het containerpark.

Daar zorgt boomkwekerij Van Hulle B&C voor het nodige inzamelmateriaal, en haalt ze het taxussnoeisel op. Per ingezamelde m³ betaalt Van Hulle B&C een bedrag aan IGEAN. De totale opbrengst wordt geschonken aan een goed doel ten voordele van kankerbestrijding. IGEAN neemt, net zoals de vorige jaren, de coördinatie van de actie 'Vergroot de Hoop' voor de 28 deelnemende gemeenten op zich.

 Scheuten

Al sinds de eerste deelname in 2008 aan de actie stelt IGEAN vast dat de inwoners begaan zijn met het ‘vergroten van de hoop’. In 2012 was de opbrengst bijna het dubbel dan bij de vorige editie in 2011. Dit heeft verschillende oorzaken: 1. In 2011 waren er omwille van het warme en vooral droge voorjaar 30 % minder taxusscheuten. 2. De actie ging in 2010 niet door. Dit had ook gevolgen voor de inzameling in 2011. De continuïteit in 2012 wierp dus duidelijk zijn vruchten af. Met 57,13 m³ per 1000 inwoners zamelden de inwoners van de gemeenten van de IGEAN-regio bijna 10 % van de totale hoeveelheid in Vlaanderen in. Dat is een resultaat waar we terecht trots op mogen zijn!

Coda

De opbrengst van de actie van 2012 werd door IGEAN integraal geschonken aan Coda, een centrum voor palliatieve zorg te Wuustwezel. De meeste van hun patiënten zijn kankerpatiënten. De opbrengst van Vergroot de Hoop werd door Coda integraal besteed aan de heraanleg van een oude kloostertuin, een oase van groen en rust voor de patiënten.

Borstkliniek

De opbrengst van de actie van 2013 zal door IGEAN integraal worden geschonken aan de borstkliniek, die een samenwerking is tussen AZ Sint-Jozef te Malle en AZ Klina te Brasschaat. De borstkliniek Op 17.04.2008 werd de borstkliniek officieel erkend door de Vlaamse Overheid. 250 nieuwe patiënten met borstkanker bieden zich jaarlijks bij hen aan. Zij kunnen beroep doen op een gespecialiseerd diagnostisch centrum met ruime ervaring in borstpuncties en MRI-onderzoek. Een multidisciplinair team staat in voor de beste, meest recente hoog- technologische totaalzorg. Het medisch team bestaat uit borstchirurgen, radiologen, anatoom-pathologen, medisch oncologen, radiotherapeuten, plastisch chirurgen en verpleegkundigen. Psychologen, een seksuoloog en de sociale dienst vullen het team aan om de psychosociale opvang te verzekeren. De emotionele bijstand vormt een belangrijk aandachtspunt bij de behandeling. Een centrale rol is hierbij weggelegd voor de borstverpleegkundige. Zij begeleidt de patiënt gedurende het ganse zorgtraject en is steeds het eerste aanspreekpunt.

 Deelnemen

Hoe kan je deelnemen? Snoei vanaf 15 juni de taxus in je tuin en breng het snoeisel naar het containerpark. Enkel jong en zuiver taxussnoeisel komt in aanmerking. Verzamel de eenjarige scheutjes van maximum 20 à 30 cm. Vang het snoeisel op een doek op om vermenging met gras, bladeren of ander snoeisel te voorkomen. U kan het ook rechtstreeks in een zak stoppen.  Tot wanneer loopt de actie? De actie loopt van 15 juni tot en met 31 augustus 2013. Je kan met het taxussnoeisel gratis terecht op het containerpark.

Inzamelen

Ook voor de actie in 2013 is IGEAN ambitieus. Vanzelfsprekend willen we minstens evenveel taxus inzamelen dan in 2012. Het natte weer in mei heeft er in elk geval al voor gezorgd dat de taxushagen en –bomen goed gegroeid zijn. We roepen dan ook iedereen met een taxushaag of –struik in zijn tuin op om het snoeisel naar het containerpark te brengen ten voordele van ‘Vergroot de Hoop’. Toch zal de actie niet alleen geslaagd zijn indien het resultaat van 2013 beter zal zijn dan dat van 2012, want …elke euro ten voordele van de kankerbestrijding telt. Elk resultaat zal dan ook een goed resultaat zijn.

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio