Margot Neyskens volgt hem in januari op

Marc Van de Velde (Open VLD) neemt ontslag uit gemeenteraad

Lovendegem - Marc Van de Velde (72) stapt op als gemeenteraadslid voor Open VLD. Na 27 jaar gemeenteraadslid te zijn geweest (en een keer gemeenteraadscoorzitter) vindt hij het welletjes geweest.

Marc Van de Velde zetelde in de gemeenteraad voor het eerst in 1982 op 48-jarige leeftijd samen met Charles De Vos, en werd in de loop van 27 jaar vijf maal rechtstreeks verkozen als raadslid.

Samen met de toenmalige PVV-ploeg gaf hij zijn volledige inzet en bijdrage tot uitbreiding van de nu Open Vld fractie in de gemeenteraad die op eenvolgend van zes naar acht zetels klom en nu vanaf 2006 terug zes zetels behaalde in de huidige gemeenteraad.

 

Halfweg deze legislatuur zet Marc Van de Velde op 1 januari 2010 een eindpunt achter zijn politieke loopbaan, en stuurde wegens zijn gezegende leeftijd en na rijp beraad eervol zijn ontslag in als raadslid bij de voorzitter van de gemeenteraad.

 

Tijdens de laatste gemeenteraadszitting van 19 november mocht Marc door afwezigheid van de burgemeester, als oudste in dienstjaren fungeren als dienstdoende voorzitter , een taak enig in de geschiedenis van de gemeenteraad van Lovendegem waar een niet lid van de CD&V- NVA fractie de taak als voorzitter mocht waarnemen. Deze taak volbracht hij uitstekend en tot ieders voldoening!

 

Nu hij zijn mandaat als gemeenteraadslid open stelt, blijft Marc Van de Velde in Lovendegem nog verder actief in verscheidene verenigingen, zoals secretaris - penningmeester en GOSA verantwoordelijke in de plaatselijke afdeling van de Gezinsbond en als ondervoorzitter van de seniorenbeweging NEOS.

Ook de taak als secretaris van de Gilde van Sint Martinus ligt hem nauw aan het hart.

 

Zich vervelen in de komende jaren zal hij zeker niet in zijn agenda moeten noteren, hij is een grote tuinliefhebber en weet allerlei karweitjes op te lossen bij hem thuis en is samen met zijn echtgenote steeds bereid om hulp te verlenen bij de gezinnen van hun vier dochters en voor de negen kleinkinderen en één achterkleinkind.

 

Marc draagt nu zijn mandaat over aan zijn opvolgster Margot Neyskens welke nu zetelt in de OCMW -raad en geeft haar de kans zich verder in te werken in de politiek van Lovendegem.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio