Monument voor de gesneuvelden beschermd

Waarschoot - Op voorstel van minster Bourgois wordt het oorlogsmonument voor de gesneuvelden en burgerlijke slachtoffers de Wereldoorlogen beschermd als monument. Het oorlogsmonument is een ontwerp van Jules Vits uit 1928 en staat nu op het kerkhof aan Hovingen. Vijf jaar geleden werd het verplaatst en toen werden merkwaardige flessen met een boodschap ontdekt

MONUMENT
Het monument voor de gesneuvelden kent een lange geschiedenis. Op 27 september 1919 werd in de gemeenteraad van Waarschoot beslist om een gedenkplaat ter nagedachtenis voor de gesneuvelden van de Eerste Wereldoorlog op te richten. Twee gedenkstenen met daarop 32 namen werden in 1920 naast de kerkdeur aangebracht. Op 16 maart 1921 werd de toelating verleend voor het aanleggen van een gemeenschappelijke grafkelder. Pas zeven jaar later, op 1 februari 1928, werd beslist om op die grafkelder een heus monument op te richten. De gemeente betaalde ongeveer een derde van de kosten. De rest werd betaald door de inwoners van Waarschoot en de drie grote textielfabrieken. Op 12 augustus 1928 werd van de hand van beeldhouwer Vits een monument ingehuldigd, versierd met twee bronzen beelden: Het Heilig Hart en een stervende soldaat. Een jaar later wou de oudstrijdersbond het beeld en de gesneuvelden die eronder begraven lagen opnieuw alle eer toebrengen, maar de gemeente ligt wat dwars. De oud-strijdersbond vroeg aan de gemeente om het feest van 11 november te helpen financieren met 2000 fr. Omwille van het feit dat de oudstrijdersbond een vuurwerk plande en de gemeenteraad oordeelde dat: “een vuurwerk meestal van korte duur is, geen nut oplevert en grote kosten vergt!” wil de gemeenteraad maar 1500 fr. geven. Het typeert dat de samenwerking tussen de gemeente en de oudstrijdersbond niet altijd even vlot verliep. Voor het herdenken van de Tweede Wereldoorlog duurde het tot 1952 vooraleer de gemeente een geldelijke toelage van 10.000 fr. verleende voor het oprichten van een monument voor de gesneuvelden van 1940-1945. Met deze som werden twee bijkomende data (1940-1945) en twee plakaten met daarop de nieuw-gestorvenen voor het vaderland aangebracht op het oude monument.

JULES VITS
Ontwerper van het beeld is beeldhouwer Julius ofte Jules Vits. Hij werd geboren in Melle op 27 augustus 1868. Zijn beide ouders stierven in 1879, toen Jules nauwelijks 11 jaar was. Hij werd verder opgevoed door zijn tante langs vaderszijde. Als koewachter doodde hij de tijd met het snijden van figuurtjes uit wilgentakken. Bewust van zijn talent schreef hij zich in aan de ‘Koninklijke academie voor Teken-, Beeldhouw-, en Bouwkunde’ in Gent. In 1890 studeerde hij af en ontving hij de eerste prijs van de academie voor beeldhouwkunst. “Hij was vooral geroemd om zijn prachtige gebeeldhouwde portretten.” Vertelt Jan Olsen, werkzaam in het gemeentelijk museum te Melle. “Maar na de Eerste Wereldoorlog ontwierp hij bijna 30 monumenten ter nagedachtenis van de Wereldoorlog.” gaat Olsen verder. In onder meer Geraardsbergen en Zottegem staat een oorlogsmonument van zijn hand. Hij stierf op 21 augustus 1935 op 67-jarige leeftijd.

GLAZEN FLESSEN
Tijdens de ontmanteling  van de beeldengroep in 2005, werden onder het beeld van het Heilig Hart drie glazen flessen gevonden: een groene wijnfles, een klein flesje van een frisdrank en een soort steriliseerbokaal. In elk van de flessen staken papieren. Slechts weinigen wisten nog van het bestaan van deze flessen af. De flessen werden er gelegd door Odilon Bouchier, de toenmalige schrijver der oud-strijders. 80 jaar later werden ze door toenmalig burgemeester Lippens geopend. In de eerste fles bevond zich een grote kleurrijke affiche voor de onthulling van het beeld van de gesneuvelden op 12 augustus 1928. Maar niet alleen de afmetingen van de affiche vielen op, ook de staat van bewaring. Na bijna 80 jaar verborgen te hebben gezeten onder de voeten van het Heilig Hart, bevond de affiche zich toch in een uitzonderlijk goede staat en waren de kleuren nauwelijks of niet verbleekt. De tekening van het tricolore Belgische lint waarmee de affiche was afgeboord, de wapenschilden, de groene lauwerkransen, … het was net alsof de affiche gisteren was gedrukt. In de andere flessen bevonden zich nog meer documenten omtrent de oorlog en het monument. Eén pakje papier, opgesteld door de toenmalige schrijver der Oud-strijders Odilon Bouchier, behelsde de namen van alle Waarschootse gesneuvelde soldaten uit de Eerste Wereldoorlog. Op een echt stuk perkament had het gemeentebestuur alle raadsleden, schepenen en de burgemeester genoteerd onder wie in 1928 het beeld was tot stand gekomen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio