Pisad krijgt stadssubsidie van 33.000 euro

Oudenaarde - Het stadsbestuur verleent dit jaar een subsidie van 33.180 euro voor het Provinciaal Intergemeentelijk Samenwerkingsverband voor Drugpreventie (Pisad).

Pisad is een organisatie die zich toespitst op drugpreventie en de (ambulante) begeleiding van jongeren, jongvolwassenen en hun directe omgeving wanneer deze in aanraking komen met drugs. Pisad wordt voor 49 procent gefinancierd door het provinciebestuur Oost-Vlaanderen en voor 51 procent door de aangesloten steden en gemeenten. Op dit ogenblik behoren negentien Oost-Vlaamse steden en gemeenten tot het werkingsgebied.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio