Ook politieraad houdt financieel geinspireerde vergadering

Lochristi - De politieraad van de zone Puyenbroeck stond bol van de cijfers. De rekeningen van 2012 en 2013 werden voorgesteld en ook de budgetwijziging 2014 en het budget 2015 was op de agenda geplaatst.

Zowel in 2012 als in 2013 kan de politiezone Puyenbroeck gunstige cijfers voorleggen. In 2012 bedroeg het gecumuleerd overschot 343.000 euro en in 2013 steeg dit tot bijna 700.000 euro. Deze laatste stijging had vooral te maken met de verhoogde gemeentelijk dotatie die de vier gemeenten van de zone betaalden, dit in functie van de nieuwbouw die was aangekondigd.

Ondertussen is gebleken dat de nieuwbouw nog iets op zich zal laten wachten, waardoor ook het budget van 2014 (na het toevoegen van de cijfers van de voorbije jaren) nog een leuk overschot van 515.000 euro voorziet. 2015 kondigt zich echter aan als een zwaar jaar. De gemeentelijke dotatie stijgt met 3%, maar de kosten dreigen fors op te lopen. Bijzonder rekeningplichtige Filip De Kegel wees hierbij op de stevig verhoogde patronale bijdrage voor de pensioenen, de kosten voor de vervanging van de ademanalysetoestellen en de kosten voor het ANPR-netwerk. Deze slimme camera’s kunnen naast het meten van de snelheid (trajectcontrole), ook nummerplaten herkennen van bijvoorbeeld geseinde of gestolen wagens. Indien de nieuwbouw in de Dekenijstraat alsnog in 2015 zou starten, is ook hiervoor een budget nodig.

Ondanks het voorziene overschot van 115.000 euro in het budget 2015, heerst er toch enige bezorgdheid omtrent de evolutie van de gemeentelijke bijdragen. In het meerjarenplan is een jaarlijkse verhoging van 3% ingeschreven, maar nagenoeg iedereen is ervan overtuigd dat deze stijging wel eens te weinig zou kunnen zijn. Er werden dan ook luidop vragen gesteld bij de dalende bijdrage van de federale overheid aan de politie, waardoor de gemeenten _ die het financieel al niet gemakkelijk hebben _ steeds meer moeten bijdragen.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio