N-VA wil debat op gemeenteraad van oktober, schepen Raman laat deur op een kier met bijkomende analyse

Verdwijnen de zeven eiken nu... of niet?

Verdwijnen de zeven eiken nu... of niet?

Foto: GHL

Lochristi - De commotie rond het rooien van de zeven eiken in Zeveneken, naar aanleiding van de geplande herinrichting van de doortocht N70 in Zeveneken, blijft doorgaan. De N-VA Lochristi heeft de verslagen van de boomonderzoeken opgevraagd en hieruit blijkt dat de bomen weliswaar in matige conditie zijn, maar dat ze allen nog vitaal zijn, alhoewel één eik door een zwam is aangetast. Op de gemeenteraad van 1 oktober wil de N-VA een grondig debat voeren. Schepen Raman bevestigde ons ondertussen dat het gemeentebestuur ook nog verder onderzoekt of het behoud mogelijk is.

Op de gemeenteraadszitting van 3 september 2018 bevestigde schepen van Openbare Werken Jean-Pierre Raman (Open VLD) dat drie eiken in dermate slechte staat verkeren dat ze op termijn moeten worden gerooid en er daarom de voorkeur wordt aan gegeven om alle zeven eiken te rooien en nieuwe aan te planten. Raman waarschuwde toen ook voor het risico dat de eiken zouden worden aangetast door de werken omdat de wortels zouden kunnen beschadigd worden bij de aanleg van de kabels en rioleringen. Hiermee bevestigde Raman een eerder genomen standpunt van het gemeentebestuur.

"Niemand uit het college van burgemeester en schepenen sprak toen de woorden van de schepen tegen", zegt woordvoerder Tom De Sutter. De N-VA vroeg, teneinde een discussie te kunnen voeren op basis van objectieve feiten,  de verslagen van de boomonderzoeken op.

Eerste verslag

Het eerste verslag dateert van 19 juli 2010. Over 1 boom wordt gesproken van een slechte staat en vermeldt het rapport dat deze wordt “aangeduid als aandachtsboom en jaarlijks opgevolgd (dient) te worden”. Over een tweede boom waarvan de gezondheid als “slecht” wordt beoordeeld, luidt het advies om twee jaarlijks op te volgen. De gezondheid van de overige bomen wordt als “matig” gekwalificeerd, eveneens met het advies om een nieuwe beoordeling te doen binnen de 4 à 6 jaar.

De gespecialiseerde Krinkel besluit in 2010 als volgt: "De bomen kunnen zeker behouden blijven. Heraanleg biedt bovendien de mogelijkheid de standplaats te verbeteren. Er moet dan wel grote zorg aan besteed worden, evenals aan een frequent (minimum tweejaarlijks) vakkundig onderhoud om de kronen opnieuw in evenwicht te brengen".

Net daar wringt het schoentje voor de N-VA. "Er is al minstens geen sprake geweest van voldoende opvolging van de gezondheid van de eeuwenoude eiken met een bijzondere ecologische en erfgoedwaarde. Wij betreuren dit ten zeerste".

Tweede verslag

De firma Vartago deed een tweede onderzoek in opdracht van het gemeentebestuur en legde op 26 juni 2018 haar verslag neer. 

Als besluit staat in het verslag vermeld: "Alle bomen hebben een matige conditie maar niettemin zijn ze alle nog vitaal. De oorzaak hiervan is terug te vinden in de lage kwaliteit van de groeiplaats en de manier worden de bomen tot op vandaag werden beheerd/gesnoeid. Het kandelaren van zulke kruinen heeft altijd een negatieve impact op de gezondheid en de ontwikkeling van een boom. De grote uitzondering in de rij bomen is Eik 1. De aantasting door Ganoderma (een soort zwam), breidt verder uit in vergelijking met de vorige picus meting. De aantasting bereikt op dit moment het toelaatbare om de situatie als veilig te blijven beschouwen. Jaarlijkse opvolging moet gebeuren en de nodige verbeteringswerken moeten asap (dit jaar) uitgevoerd worden als men de boom nog enige kans wil geven. Gelukkig is deze schimmel een trage aantaster waardoor een boom met goede vitaliteit voldoende aanwas kan maken en dus kan compenseren voor het verloren hout".

Opdrachtdocumenten herinrichting Zeveneken

"De conclusie en het advies van het rapport is moeilijk of niet in overeenstemming te brengen met hetgeen eerder is meegedeeld", zegt De Sutter. "Wij zullen de komende gemeenteraad enkele vragen voorleggen en wensen bijkomend een debat over het gebrek aan volledige en correcte informatie die aan de gemeenteraadsleden is voorgelegd en een aanpassing van de plannen zodat de bestaande zeven eiken niet moeten worden gerooid. De goedkeuring van de opdrachtdocumenten is op de gemeenteraad van 3 september 2018 uitgesteld om toe te laten nog enkele aanpassingen te doen. Het is dus nog niet te laat om ook het behoud van de eiken te verzekeren".

Boomeffecten analyse

Schepen Jean-Pierre Raman bevestigde ons deze middag dat de mogeljkheid tot behoud van de bomen in het tweede verslag is opgenomen. "Wij moeten er echter wel rekening mee houden dat in de onmiddellijke nabijheid van de zeven eiken een hele reeks nutsleidingen en/of rioleringen moeten komen. Hiervoor is een diepte van 3 meter en een breedte van ruim 1,5 meter noodzakelijk", zei de schepen van Openbare Werken.

"In de intergemeentelijke begeleidingscommissie (IGBC) is steeds gezegd dat 1 eik ziek was en 2 anderen aangetast waren. Wij kunnen het ons niet veroorloven dat er 2 jaar na de werken opeens een boom zou moeten gerooid worden"

Raman bevestigde wel dat ook het gemeentebestuur het behoud van de bomen wil bekijken. "Er is nog een boomeffecten analyse aan de gang die de impact van de werken moet nagaan. Deze zou voor de komende gemeenteraad duidelijkheid moeten verschaffen".

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio