Gemeenteraadsleden komen maandag opnieuw bijeen

Gemeenteraadsleden komen maandag opnieuw bijeen

De staat van de jeugdlokalen (zoals hier bij de KLJ meisjes van Hijfte) is een van de toegevoegde punten op de gemeenteraad. Foto: Peter Esprit

Lochristi - De agenda van de gemeenteraad oogt niet meteen indrukwekkend met 10 agendapunten. CD&V, N-VA en SP.A/Groen brengen elke een toegevoegd punt aan.

Op de agenda van de openbare zitting staan oa. het affecteren bij het openbaar domein van percelen in wijk Graslaan, Bijlokelaan en Boekweitlaan en wijk Berkenstraat., de opmaak van een gemeentelijk beleidsplan ruimte en de wijziging van de samenstelling en aanduiding van de maatschappelijke geledingen die een lid kunnen voordragen. Ook de statuten van de gemeentelijke adviesraad voor milieu, natuur en duurzaamheid staan op de agenda. 

De gemeenteraad buigt zich ook over het planologisch attest  voor Opel Van Acker NV en de overeenkomst met de Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid i.v.m. een vermindering van de algemene milieubelasting voor bepaalde categorieën van personen 

Tenslotte staat ook een wijziging van het huishoudelijk reglement van de gemeenteraad en het reglement van orde voor het vragenhalfuurtje van het publiek op de agenda. 

Toegevoegde punten

-Voorstel tot het opstellen van een actieplan voor aanpak van jeugdwerklokalen op basis van het belevingsrapport van Zetel 28 en na het individueel bezoeken van en contact met de jeugdverenigingen (Ase. Van de Vijver)

- Voorstel tot aansluiting bij het initiatief van de European Disability Card (Wouter Van den Broecke)

-Voorstel tot evaluatie en bijsturen van de werking van de GROS en ‘Trekkersgroep fair trade’ binnen het nieuwe gegeven van de ‘Adviesraad milieu — natuur — duurzaamheid’ (Hilde. Van Laere) j

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio