Zustergemeenschap Kindsheid Jesu 150 jaar in Zeveneken

Zustergemeenschap Kindsheid Jesu 150 jaar in Zeveneken

118 zusters hebben in die 150 jaar in Zeveneken gewoond en gewerkt. Nu zijn er nog 14 zusters in het klooster. Foto: Peter Esprit

Lochristi - Toen pastoor Camu in 1869 de zustergemeenschap Kindsheid Jesu naar Zeveneken haalde om een klooster, school, wezenhuis en ouderlingentehuis op te richten, had niemand gedacht dat de zusters 150 jaar later nog steeds deel zouden uitmaken van het dorpsleven. Op een evocatie vrijdagnamiddag werd die 150 jaar herdacht.

Seveneeken, 1869. De sociaal bewogen pastoor Joannes Camu ijverde fel voor het welzijn van behoeftige mensen, zieke parochianen en weeskinderen. Omdat hij dit niet alleen kon verwezenlijken zocht en vond hij steun bij notabelen van de gemeente en de politieke mandatarissen. De plannen van de pastoor gingen ver, want op zijn verlanglijstje stonden een klooster, een school, een wezenhuis en een ouderlingentehuis. In 1869 ontving Camu een schenking van een boerderij in de toenmalige Molenstraat (nu Sint.-Elooistraat) van vier 'liefdadige zusters' Vermeersch. Later werd door één van hen, Francisca Vermeersch, nog bijkomende gronden geschonken. Ook de De Familie Le Cluse - Scheiris lieten, via een legaat aan de gemeente, middelen voorbehouden ten behoeve van het Godshuis.

Op 22 april 1869 was E.H. Camu klaar met de voorbereidingen om het 'gesticht' concreet vorm te geven. Om structureel oplossing te bieden, had hij nood aan gewaarborgde werkingsmiddelen. Hij vond deze bij de burgerlijke overheid van Seveneeken. Ook de toenmalige 'Commissie van het Hospitaal en het Armbestuur' engageerde zich onder de vorm van een toelage.

Na de ondertekening van de stichtingsacte haastte E.H. Camu zich naar Gent bij Kanunnik De Decker. Hij slaagde erin de Zusters Kindsheid Jesu naar Zeveneken te laten afzakken om alles voor te bereiden. Op 18 mei 1869 was het zo ver: Zuster Livina Tuypens, de eerste overste, werd samen met vier andere zusters naar Zeveneken gezonden. Ze kregen er een oude boerderij ter beschikking in de Molenstraat (St.-Elooistraat). In de hoeve werd een lagere meisjesschool opgericht in 1869, het schooljaar daarna werd er uitgebreid met een bewaarschool. Een jaar later werd het Godshuis geopend voor 27 bejaarden en 6 weesmeisjes.

Op een 'mannenkwartier' was het wachten tot 1893 en in 1897 rees een afzonderlijk verblijf voor weesmeisjes uit de grond. Daarna kwam in 1920 een kostschool voor 'juffrouwen' tot stand. Die school kende in de beginjaren een bloeiperiode maar werd opgeheven in 1940. 

Dat de zusters ook voor de culturele ontwikkeling van de bevolking te Zeveneken aandacht hadden, is een feit. In 1925 opende de toenmalige directrice van de school, Zr. Albertine, de 'Openbare Volksboekerij' (de gemeentelijke bibliotheek). 

In het begin van de jaren 60 van de vorige eeuw begon Zr. Brigida, toen de jongste overste van de congregatie, aan een groots project in Zeveneken. Ze startte de bouw van een totaal nieuw 'rustoord' en deed dit met vernieuwende inzichten. Voornamelijk éénpersoonskamers kregen de voorkeur. De afdelingen werden als zorgafdelingen ingericht. De basis van de functie 'rust- en verzorgingstehuis' werd gelegd. Ook de nieuwe kapel hoorde er bij. Met Zr. Marie-Lutgard aan het roer werd in 1969 de huidige St.-Elooischool gebouwd en werd er ook werk gemaakt van de vervanging van het 'oude klooster' door een hypermodern klooster met betonskelet en grote glaspartijen.

In 1994 kwam onder leiding van Zr.Goretti de uitbreidingsnieuwbouw met op het gelijkvloers een verbindingsgang en een binnentuin geschikt voor de zorg en begeleiding van personen met dementie. 

Met de aanstelling van Filip Mallems als algemeen directeur van het woonzorgcentrum kon men zich nu ten volle wijden aan de zorg voor de steeds ouder wordende groep zusters. Bouwen bleef de congregatie wel doen: in 2007 openden de 24 assistentiewoningen die kwetsbare ouderen huisvestten met nog een relatief voldoende zelfstandigheid. In 2009 werd aan het woonzorgcentrum een nieuwe vleugel toegevoegd waarin een dagverzorgingscentrum voor personen met dementie werd opgericht. In 2016 tenslotte werd een nieuw klooster in gebruik genomen. De verruiming in aantal woongelegenheden zorgde ervoor dat de gemeenschappen van Zomergem (2016) en Eke (2017) naar Zeveneken verhuisden.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio