Drugs, inbraken, verkeer en informatiecriminaliteit.prioriteiten voor komende zes jaar

Politiezone Puyenbroeck heeft zonaal beveiligingsplan 2020-2025 klaar

Politiezone Puyenbroeck heeft zonaal beveiligingsplan 2020-2025 klaar

Foto: themafoto PZ Puyenbroeck

Lochristi - Voor de periode 2020-2025 zal de politiezone Puyenbroeck _ bestaande uit de gemeenten Lochristi, Moerbeke, Wachtebeke en Zelzate _ prioritair aandacht besteden aan vier veiligheidsfenomenen: drugs, inbraken, verkeer en informaticacriminaliteit.

Het zonaal veiligheidsplan van de politiezone Puyenbroeck zal in de toekomst 6 jaar gelden in plaats van de huidige 4 jaar. De duur van het plan wordt immers afgestemd op de duur van de lokale bestuursperiode. De lokale besturen en de politiezones krijgen hierdoor meer ruimte en flexibiliteit om de plannen op te stellen. Bovendien kan de inhoud gemakkelijker worden afgestemd op het zesjaarlijkse lokale beleid.

Voor de opmaak van het veiligheidsplan werd een ruime bevolkingsbevraging gedaan. "Wij wilden weten waar de inwoners van de vier gemeenten wakker van liggen", verduidelijkte korpschef Koen Van Poucke op de politieraad. "Er gebeurde ook een digitale bevraging van de burgemeesters en leidinggevenden binnen het korps en ook het statistisch overzicht van de voorbije jaren werden grondig bekeken"

Uit de enquête bleek dat overdreven snelheid, inbraken, foutief parkeren, sluikstorten, en agressief rijgedrag het meeste wrevel oproept van de inwoners. Dat meer dan 62% van de mensen de eigen wijkinspecteur niet kent viel op, maar blijkbaar vonden de mensen dit helemaal niet erg, zo bleek uit de bevraging. 

De voorbije maanden had de politiezone Puyenbroeck ook een stagiaire criminologie in dienst, waarover de korpschef zeer te spreken was. Zij heeft een bevraging gedaan van inbraakslachtoffers. Uiteindelijk hebben 35 personen hieraan meegewerkt. Deze toonden zich tevreden over snelheid van de interventie en de correctheid/vakbekwaamheid van de inspecteurs. De slachtoffers pleiten als oplossing voor meer politie in het straatbeeld.

Na afweging van alle elementen worden 4 veiligheidsfenomenen als prioritair aanzien in het veiligheidsplan: drugs, inbraken, verkeer en informatiecriminaliteit. Andere actiepunten zijn: intrafamiliaal geweld (in het verleden een prioriteit), transmigratie en bestuurlijke handhaving. Dit laatste item komt er op vraag van de procureur des Konings.

De komende zes jaar wordt ook de interne werking aangepakt. Er komt een duurzaamheidsscan van de PZ Puyenbroeck, er komen maatregelen ter bescherming van het milieu en een energiescan van de gebouwen. Men wil ook werk maken van het welzijn van de medewerkers. "De emotionele belasting van de politiemensen mag niet onderschat worden en ondersteuning hiervoor is noodzakelijk", zei Van Poucke op de politieraad. Verder zal men een opleidingstraject voor de leidinggevenden voorzien en worden inspanningen geleverd om alle personeelsleden de digitale informatiesnelweg op te krijgen. 
 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio