Lodejo opent in mei 2020

Cultuurraad verwelkomt nieuwe leden

Cultuurraad verwelkomt nieuwe leden

Foto: cultuurraad lochristi

Lochristi - Clairette Vanbavinckhove, Bernadette De Loose, Dominique Van Imschoot en Guy Van Rysseghem zijn de vier nieuwe leden van het dagelijks bestuur van de cultuurraad 2.0. De algemene vergadering van de cultuurraad keurde woensdagavond hun kandidatuur goed. Vanuit jeugdhuis Lodejo was ook Jolien Depuydt kandidaat-bestuurslid, maar Jolien kon wegens ziekte niet aanwezig zijn. Haar kandidatuur zal tijdens een volgende algemene vergadering behandeld worden.

Tijdens diezelfde algemene vergadering traden ook enkele verenigingen tot de algemene vergadering van de cultuurraad toe: Jong Markant, de Lootse Filmclub en evenementenradio VROB. De vier nieuwe bestuursleden vervolledigen het huidige dagelijkse bestuur waarvan Paul Denis voorzitter is. Verder maken ook nog Freddy Milo, Joris Serlippens en Rudy Tollenaere deel uit van het dagelijks bestuur. Cultuurambtenaar Sophie Mingels en cultuurschepen Marie-Claire Van Nieuwenhuyse volgen de vergaderingen van het dagelijks bestuur en cultuurraad ambtshalve op.

Tijdens de algemene vergadering woensdagavond lichtte cultuurambtenaar Sophie Mingels de stand van zaken van zowel jeugdhuis Lodejo als sport- en cultuurcomplex Uyttenhove toe. Ze gaf ook toelichting bij de gebruiksreglementen van beide complexen. Schepen Van Nieuwenhuyse kon meedelen dat Lodejo zo goed als zeker in mei 2020 in gebruik zal kunnen genomen worden. Voor Uyttenhove mikt men op het najaar. Een precieze datum kon daar nog niet meegedeeld worden, ondermeer omdat er ook nog een aantal omgevingswerken moeten gebeuren.

Voorzitter Paul Denis gaf ook nog mee dat er binnen de vernieuwde werking van de cultuurraad diverse werkgroepen werden opgericht, waaronder  de werkgroepen cultuurmarkt, lokaal talent, cultuurlaureaat. Er komt ook een tweede editie van het kortfilmfestival.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio