Kruispunt Dorpsstraat-Koning Albertlaan vanaf 3 februari onderbroken

Werken aan Kapelleken-Schoolstraat-Dorpsstraat gaan volgende week van start

omleidingsweg voor de auto's Foto: gemeentebestuur Lochristi

Lochristi - Vanaf 3 februari start de eerste fase in de wegen-en rioleringswerken in Kapelleken, School- en Dorpsstraat. Tijdens deze eerste fase wordt het kruispunt Dorpsstraat - Koning Albertlaan afgesloten voor het verkeer. De wegen- en rioleringswerken zullen in totaal anderhalf jaar duren en worden in 5 fasen uitgevoerd.

In het Kapelleken en de School- en Dorpsstraat (t.e.m. het kruispunt met de Koning Albertlaan) wordt een nieuwe riolering aangelegd waarbij de afvoer van regen- en afvalwater zal gescheiden worden. Hiervoor zijn ook aanpassingen nodig op privédomein van woningen gebouwd vóór 2000. Terzelfdertijd gaat men ook de private rioleringen afkoppelen van de woningen in de Koning Albertlaan tussen Dorpsstraat en Westlede.

Naast de rioleringswerken zijn ook ingrijpende wegenwerken voorzien. Er komen verhoogde fietspaden (in rode beton) langs beide kanten. De rotonde Braamstraat - Smalle Heerweg - Kapelleken - Hijftestraat krijgt een afgescheiden fietspad. Er worden ook voetpaden aangelegd langs beide zijden. In Kapelleken (tussen huisnummer 31 en de rotonde) komt er enkel een voetpad aan de kant van de pare huisnummers.

Snelheidsremmende maatregelen

Met de aanleg van twee verkeersplateaus in Kapelleken (vanaf de Graslaan tot voorbij het kruispunt met de bypass naar de Schoolstraat) en in de bocht Schoolstraat-Dorpsstraat wil men de snelheid op deze verbindingsweg inperken.

De wegen- en rioleringswerken zullen in totaal anderhalf jaar duren en worden in 5 fasen uitgevoerd:

Fase 1: Kruispunt Koning Albertlaan (3 februari - maart 2020)
Fase 2: Dorpstraat (maart - augustus 2020)
Fase 3: Schoolstraat t.e.m. kruispunt Graslaan (juli - februari 2020)
Fase 4: Kapelleken (januari - mei 2021)
Fase 5: Rotonde Hijftestraat (vanaf mei 2021)

Omleiding

Tijdens de eerste fase wordt het kruispunt Dorpsstraat - Koning Albertlaan afgesloten voor het verkeer. Er is voor het autoverkeer een omleiding via de Hijftestraat - Verleydonckstraat - Hoekskensstraat. Voor de fietsers is er een omleiding via Smetsakkers - Spinsterhof - Koning Leopold III-laan. Op de website van de gemeente Lochristi kan men alle plannen in detail bekijken.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio