Drie agendapunten uitgesteld omdat kaderovereenkomst onvolledig in dossier zit

Drie agendapunten uitgesteld omdat kaderovereenkomst onvolledig in dossier zit

Foto: IF

Lochristi - De agenda van de gemeenteraad was al niet groot en toen bij de bespreking van de kaderovereenkomst voor de energiediensten van lokale besturen bleek dat in deze overeenkomst mogelijks onvolledigheden zaten, werd meteen een derde van de agenda afgevoerd.

Op 28 juni 2010 keurde de raad de kaderovereenkomst ’energiediensten voor lokale besturen’ met Imewo goed. Deze energiediensten omvatten het ondersteunen van het energiebeheer in de gemeentelijke gebouwen en openbare verlichting onder de vorm van onder meer investeringen, onderhoud en sensibilisatie. De bestaande overeenkomst is op 31 december 2019 verlopen en aan de raad werd een nieuwe kaderovereenkomst voorgelegd, die in vergelijking met vorige op meerdere punten is gewijzigd.

Tot een goedkeuring kwam het echter niet, want Dirk Van Nieuwerburgh (CD&V) had vastgesteld dat de overeenkomst die in het gemeenteraadsdossier zat onvolledig was. Zo bleek art.7 over de prijsherziening en duurtijd van de overeenkomst te ontbreken en ook een artikel met betrekking tot de uitvoering van het contract was verdwenen. "Wij verwachten toch een definitieve versie in het dossier terug te vinden", zei de CD&V-woordvoerder.

Mogelijks zijn beide artikels in de nieuwe overeenkomst geschrapt en op een andere plaats in de tekst opgenomen, maar bij de meerderheid was niemand die dit vermoeden volledig kon bevestigen, zodat de gemeenteraadsleden besloten dit punt van de agenda af te voeren en dit volgende maand opnieuw op te nemen.

Gezien ook de volgende twee agendapunten rond de zonnepanelen voor Uyttenhove en de stookplaatsrenovatie van het gemeentehuis rechtstreeks met de kaderovereenkomst te maken hadden, werden ook die van de agenda afgevoerd.

 

 

 


 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio