Ophaling grof vuil niet meer gratis maar toch nog goedkoper dan afleveren op recyclagepark

Ophaling grof vuil niet meer gratis maar toch nog goedkoper dan afleveren op recyclagepark

Met uw grofvuil naar het recyclagepark? Het is nog steeds een pak duurder dan het te laten ophalen Foto: Lut Laureys

Lochristi - Tot 1 juli 2013 werd het grofvuil op verzoek gratis opgehaald door IDM, weliswaar met een beperking tot 2 ophaalschijven van elk 3 m³ met een max. van 200 kg. Vanaf 1 juli is het volgens het Vlarema verboden om grofvuil gratis op te halen. Om in de hele zone waar IDM actief is hetzelfde tarief te hanteren, werd het tarief voor het ophalen van grofvuil op verzoek op 0,11 euro/kg bepaald.

Op het recyclagepark betaalt men voor de aflevering van het grofvuil 0,20 euro/kg en dit bedrag zal de Open VLD-meerderheid behouden.

Dit was niet meteen naar de zin van de oppositie. Danny Den Hert (CD&V )kon zich nog wel terugvinden in het (bescheiden) tarief van 0,11 euro/kg, maar confronteerde de meerderheid met de notulen het verslag van de raad van bestuur van IDM waarin staat dat bij het overleg van de burgemeesters aan Lochristi als voorwaarde wordt gevraagd het bestaand tarief voor het aanvoeren van grofvuil op het recyclagepark (0,20 euro/kg)gelijk te stellen met het tarief voor de ophaling van grofvuil (0,11 euro/kg). 'Dit is blijkbaar niet gebeurd, waardoor wij ons onthouden', besloot Van Den Hert.

Tom De Sutter (N-VA) wees op de consensus die met IDM was bereikt. 'Het kan toch niet de bedoeling zijn om de diensten van IDM te overbelasten en nodeloze kosten te genereren door de inwoners van Lochristi ertoe aan te zetten om grofvuil steeds te laten ophalen. Een ophaling is voor de inwoners immers bijna de helft goedkoper dan het grofvuil zelf naar het recyclagepark te brengen', zei De Sutter die ook de onthouding van zijn partij liet blijken.

Dat ophalen van grofvuil goedkoper is dan het zelf afleveren is eigenaardig te noemen. De grofvuilophaalwagens moeten nu allemaal worden uitgerust met een weegsysteem. Twee personeelsleden van IDM staan in voor de ophaling. Daarnaast is er het administratief werk om een planning op te maken en afspraken te maken.De ophaling aan huis brengt aldus meer kosten met zich mee, maar is toch bijna de helft goedkoper dan het zelf deponeren in het recyclagepark.

Schepen Jean-Pierre Raman (Open VLD) wees erop dat men niet zomaar de tarieven van het recyclagepark kan veranderen.Deze zijn opgelegd door Ovam. Hij liet duidelijk verstaan dat het recyclagepark van Lochristi als een van de voorbeeldparken wordt aanzien. 'Vandaar ook dat de VRT hier vorige week kwam filmen'. 

Schepen Patricia Van De Weghe stelde voor enkele maanden proef te draaien en op het einde van 2013 (als de nieuwe tarieven worden bepaald) de zaak verder te evalueren.

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio