Nu ook gesprekken met Punch Telematix

Transics blijft uitbreiden

Ieper - Naar aanleiding van enkele berichten die recent in de pers verschenen en op verzoek van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen overeenkomstig het koninklijk besluit van 27 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, meldt Transics dat zij in het kader van haar expansiestrategie op geregelde basis zowel interne als externe groeiopportuniteiten onderzoekt waarbij zij in contact treedt met diverse derde partijen.

In de mate deze groeiopportuniteiten kunnen leiden tot waardecreatie en overeenstemmen met haar strategie en strikte financiële criteria, is Transics bereid deze verder te onderzoeken en uit te werken.

In dit kader bevestigt Transics dat zij in het verleden verkennende en preliminaire gesprekken voerde met betrekking tot een eventuele transactie inzake Punch Telematix, waarvan de aandelen toegelaten zijn tot de verhandeling op Euronext Brussels.

Deze gesprekken mondden vooralsnog niet uit in enige overeenstemming of formele engagementen, behoudens de gebruikelijke vertrouwelijkheidsverbintenissen.

In de mate deze gesprekken leiden tot bindende afspraken of voorkennis, zal Transics het publiek hiervan verder in kennis stellen overeenkomstig de toepasselijke regels.

Transics International NV, opgericht in 1991, ontwikkelt en commercialiseert high-end fleetmanagementoplossingen voor de transport- en logistieke sector. Dankzij jarenlange ervaring, doorgedreven R&D-inspanningen en een intensieve focus op de klantennoden mag Transics zich Europees koploper noemen in zijn sector. Naast het hoofdkantoor in Ieper (België), is Transics actief over heel Europa. Transics is sinds 2007 genoteerd op Euronext Brussels (TRAN).

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio