Waterhardheid en ontharding

Ieper - De hardheid van het water is een natuurlijk fenomeen dat te maken heeft met de samenstelling van de bodem van waaruit de VMW het water oppompt. Hard water is gezond en smaakvol, maar de kalkaanslag kan wel hinderlijk zijn. In regio's met heel hard water bestudeert de VMW hoe dit water zachter kan gemaakt worden.

Hard water wordt voornamelijk veroorzaakt door de aanwezigheid van twee stoffen die onontbeerlijk zijn voor onze gezondheid: calcium en magnesium.

Hard water is dus gezond water. De hardheid van het water wordt meestal uitgedrukt in Franse graden (°F). Soms worden ook Duitse graden (°D) gebruikt. Volgend rekensommetje kan je helpen: 1°F = 0,56°D

Wanneer is water hard of zacht?
0 – 7°F - heel zacht
7 – 15°F - zacht
15 – 22°F - gemiddeld
22 – 32°F - vrij hard
> 32°F - hard

Kalkafzettend vermogen
De cijfers over hardheid geven niet aan of het calcium dat in het water zit ook daadwerkelijk zal afzetten. In de hardheid zit bovendien het magnesiumgehalte verwerkt, dat zelfs bij langdurig koken niet afzet.

Om het kalkafzettend vermogen van het water te bepalen, werd een gestandaardiseerde kookproef ontwikkeld. Met deze kookproef wordt het Praktisch Afzetbare CalciumCarbonaat (PACCk) gemeten.

Deze meting geeft een goed beeld van de kalkafzetting bij de klant.

Wanneer het PACCk groter is dan 10°F, ondervindt de klant hinder van kalkafzetting en onderzoekt de VMW de mogelijkheid om het water op termijn te ontharden.

Wanneer het PACCk tussen 4 en 10°F ligt, gaat de VMW na hoe de huidige zuivering geoptimaliseerd kan worden.

Wanneer het PACCk kleiner is dan 4°F, treden er nauwelijks problemen op met kalkafzetting en is het water van nature weinig tot niet kalkafzettend.

Hardheden en PACCk regio Ieper

 

 

Gemiddelde Hardheid
Gemiddelde PACCk

Centrum Ieper:
20-24 °F
4°F

Sint-Jan:
30 °F (winter)
5°F (winter)

43 °F (zomer)
21°F (zomer)

Brielen:
30 °F (winter)
5°F (winter)

43 °F (zomer)
21°F (zomer)

Boezinge:
43°F
5°F

Elverdinge:
43°F
5°F

Dikkebus:
30°F
1°F

Zillebeke:
30°F
11°F

Vlamertinge:
30°F
11°F

De VMW behoudt zich, op ieder ogenblik het recht voor om, om technische redenen de verhoudingen van de samenstellende waters afkomstig van de eventuele onderscheidenlijke productiecentra kwantitatief te wijzigen, zodat kwalitatieve schommelingen binnen de normen van drinkbaarheid steeds mogelijk zijn.

De aankoop van een ontharder is uiteraard een beslissing van de particulier.

Bij twijfel over de aankoop van een onthardingsinstallatie worden best volgende tips in overweging genomen:

- Ontharden onder de 15°F graden wordt sterk afgeraden. Dit staat ook vermeld in de wetgeving (het Besluit van de Vlaamse Regering van 13/12/2002): ‘”het water, bestemd voor menselijke consumptie, dat een ontharding of ontzilting heeft ondergaan moet een minimale hardheid van 15 Franse graden hebben.”

- Laat de ontharder steeds installeren, afregelen en onderhouden door een vakman met kennis van zaken. Kijk regelmatig na of het toestel nog goed werkt, en sluit een onderhoudscontract af met jouw installateur.

- Als je een ontharder aanschaft, probeer dan (als het technisch mogelijk is) om deze alleen aan te sluiten op de leiding die gaat naar toestellen die water opwarmen (zoals jouw verwarmingsketel, warmwaterboiler, vaatwasmachine en wasmachine).

Indien dit niet mogelijk is, probeer dan om je keukenkranen te voorzien van niet onthard water. Indien je al het water in jouw woning onthardt (bv. omdat het niet mogelijk is de leidingen te scheiden), laat je waterontharder regelmatig, zeker 1 maal per jaar, grondig onderhouden door de leverancier of installateur van je waterontharder.


Meer info: Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, Provinciale directie West-Vlaanderen, RoggeIaan 2, 8500 Kortrijk, tel. 056 231 711, info.west.vlaanderen@vmw.be, www.vmw.be.
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio