Dankzij legaat wijlen Jacqueline Deryckere

Ruim 20.000 euro sponsoring voor Ons Tehuis

Ruim 20.000 euro sponsoring voor Ons Tehuis

De echte Indiaanse Tipi werd vandaag officieel in gebruik genomen bij de groep Jez11 in Ons Tehuis Foto: pli

Ieper - Vandaag werden in Ons Tehuis te Ieper een zestal projecten voorgesteld die gerealiseerd werden met het legaat van wijlen Jacqueline Deryckere, dat bepaalt dat haar erfenis moet dienen om sociale projecten in Ieper te ondersteunen.

Het legaat wordt beheerd door Rotary Ieper, dat ruim 20.000 euro spendeerde voor de projecten van Ons Tehuis, een instelling voor kinderen en jongeren binnen de bijzondere jeugdbijstand.

Therapieruimte
Een eerste project richt zich tot de groep 'Jez11' (lees: jezelf), een groep van meisjes tussen de 12 en 18 jaar, die in een zeer problematische opvoedingssituatie verkeren en al een heel hulpverleningsverleden achter de rug hebben.

Naast opvang en begeleiding (= het orthopedagogisch kader) hebben die meisjes nood aan behandeling. (=het psychologisch kader). Om tegemoet te komen aan die roep tot behandeling werd er een psycholoog in dienst genomen.

Vaak voorkomende problematieken zijn hechtingsproblemen of -stoornissen, laag zelfbeeld, depressie, suïcidaliteit, gedragsproblemen, hyperactiviteit, agressiviteit,…De psychologe van Jez11 kan ook therapieën geven aan jongeren van ons tehuis.

Een aantal meubels werden aangekocht om de therapieruimte aangenaam en functioneel aan te kleden: een aantal sfeerlampen, aangepaste zetels, een schommelstoel, zitzakken, kasten om het therapeutisch materiaal in op te bergen enz.

Tipi
Jez11 is een zogenaamde besloten leefgroep. Gefaseerd kunnen de meisjes meer vrijheden krijgen afhankelijk van hun competenties en gedrag.

De eerste fase is de gesloten fase en kan oplopen tot 6 weken. Tijdens die 6 weken mag het meisje niet zonder begeleiding buiten en mag ze het domein niet verlaten. Hun leven wordt strikt gestructureerd volgens een dagelijkse routine.

Veel van die meisjes hebben immers nog maar weinig structuur in hun leven, verwaarlozen maaltijden en of rust- en slaaptijden. De meisjes leren in die fase omgaan met regels en grenzen door ze te confronteren met hun eigen gedrag.

De beslotenheid bestaat erin dat meisjes zich niet zelfstandig van de ene naar de andere ruimte kunnen begeven zonder goedkeuring van de begeleiding. Een dergelijke besloten leefgroep waar men met 10 meisjes moet samenleven kan bij momenten stresserend zijn voor de meisjes en mondt al eens uit in mondelinge of fysieke agressie.

Momenteel beschikken de meisjes niet over een “vluchtweg” als het hen even te veel wordt. Met de plaatsing van een echte grote indianen-Tipi wordt hier nu aan tegemoet gekomen.

Wanneer de meisjes zelf voelen dat ze de grens van controleverlies bereiken en zullen overgaan tot agressie kunnen ze de keuze maken om even naar buiten te lopen en zich terug te trekken in de Tipi.Daar kunnen ze afgezonderd van de groep en prikkelarm weer tot rust komen.

De tipi wordt ook gebruikt als ruimte waar de bewonersvergaderingen doorgaan. In de tipi worden nieuwe meisjes verwelkomd en de meisjes die vertrekken uitgewuifd. Het is een prachtstuk geworden, handgeschilderd en geïmporteerd uit Amerika.

Gloednieuwe jongeren PC’s
Bloggen, mailen, Facebooken, een profieltje aanmaken op netlog, gamen, skypen met vrienden of chatten op MSN, kinderen en jongeren communiceren met elkaar via nieuwe media. Rotary Ieper zorgde voor 4 gloednieuwe PC’s te voorzien.

Herinrichting ontspanningsruimte de Hagekant
De Hagekant is een verticaal gemengde leefgroep op het domein van Ons Tehuis. In de Hagekant leven ze met 13 jongeren samen in de leefgroep.

In de leefgroep zijn een tweetal ontspanningsruimtes voor de jongeren. Traditioneel werden die opgesplitst in een ruimte voor de kinderen jonger dan 12 jaar en een ruimte voor jongeren ouder dan 12 jaar. De laatste tijd levert dit wat spanningen op in die leefgroep.

Binnen de leefgroep de Hagekant is er een groep pubermeisjes die zich graag eens afzonderen van de andere jongeren, wat in deze fase van hun leven heel normaal is. Kortom we stellen vast dat de infrastructuur een stuk moet aangepast worden.

Een derde ruimte zou in gebruik genomen kunnen worden voor de pubermeisjes specifiek. Daar zouden ze dan vrienden en vriendinnen kunnen ontvangen zonder dat er andere kinderen en jongeren hen storen.

Educatief materiaal individueel begeleider
In Ons Tehuis hebben jongeren allemaal een individueel begeleider (IB). De individuele begeleiding omvat voor de begeleider een aantal taken en een aantal verantwoordelijken. De individuele begeleiding loopt vanaf de opname en minstens tot aan het einde van onze hulpverlening.

Om die individuele momenten op een creatieve en zinvolle manier te laten verlopen zijn heel wat boeken en educatieve spelen op de markt. Ze helpen de individueel begeleider diepgaande pedagogische gesprekken te voeren met kinderen en jongeren (sexualiteit, lage frustratiedrempel, alcohol en drugs, laag zelfbeeld,… zijn onderwerpen die aan bod kunnen komen.)

Bezoekersruimte de Sneppe
De Sneppe is een verticaal gemengde leefgroep op het domein van Ons Tehuis. Binnen de Sneppe verblijven er momenteel 11 jongeren. Het is een leefgroep waar er niet veel jongeren op geregelde tijdstippen naar huis kunnen.

De ouders worden dan ontvangen in de bezoekersruimte van de leefgroep die tevens dienst doet al vergaderzaal voor het team.

Op een bewonersvergadering klaagden de jongeren de steriele omgeving aan en deden zelf een aantal voorstellen om de ruimte aangenamer te maken om hun mama en papa’s te ontvangen. Ze hekelden bijvoorbeeld het feit dat ze altijd aan een tafel moesten zitten. Kon een zetel niet? De ruimte was ook niet aangepast om de ouders aan te zetten om te spelen met de kinderen en zo de bezoektijd zinvol in te vullen.

Vandaar dat de bezoekersruimte nu werd opgefleurd met zetels, zitzakken, een mooi tapijt, een tekenbord en nog veel meer.
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio