Volg het broedgedrag live

Webcam slechtvalken geïnstalleerd

Webcam slechtvalken geïnstalleerd

Medewerkers van de stad Ieper hebben een webcam geplaatst, zodat het broeden van de slechtvalken door iedereen gevolgd kan worden Foto: pli

Ieper - In de zomer van 2005 werd op initiatief van de Ieperse technische dienst en de dienst milieueducatie een grote nestbak voor slechtvalken geïnstalleerd in de torenspits van de Ieperse Sint-Maartenskathedraal.

Hiertoe werd nauw samengewerkt met het Fonds voor Instandhouding van Rooofvogels (F.I.R.). Deze vereniging werkt reeds sinds 1996 actief aan het herstel van de populatie slechtvalken in Vlaanderen.

Geduld is en schone deugd: de prachtige roofvogel bracht vorig jaar (2012) het eerste geslaagde broedgeval in Ieper voort. Er waren 4 jongen, die tot in de nazomer rond de kathedraal aanwezig bleven. Dit jaar is het nest opnieuw bezet, de valken broeden op 4 eieren.

Om dit unieke broedgeval van nabij te kunnen volgen, werd nu een webcam geïnstalleerd, die door iedereen kan geraadpleegd worden. Het adres om de live-beelden van het valkennest te bekijken is http://valken.ieper.be.

Deze installatie kwam er dank zij de samenwerking binnen de Ieperse diensten (ICT-dienst, technische dienst, dienst leefmilieu), de camera werd met de hoogste zorg geplaatst, waardoor het nest minimaal verstoord werd en wordt. Voor de rest wordt de nestbak natuurlijk volledig met rust gelaten.

De slechtvalk was in ons land volledig uitgestorven sedert het begin van de jaren 1950, en dit als gevolg van actieve bejaging en de negatieve invloeden van pesticiden (vooral het giftige DDT) in de landbouw.

Dank zij de wettelijke bescherming van alle roofvogels in België, sedert 1966, en het veel zuiniger en gerichter gebruik van sproeistoffen in de landbouw, konden de roofvogels zich langzaam maar zeker herstellen.

Pas in 1996 broedde de eerste slechtvalk opnieuw in Vlaanderen, tegen de wand van de koeltoren van Doel (Antwerpen). Het aantal broedpaartjes groeide jaarlijks, de voorbije jaren van een 50-tal tot meer dan 70 koppels in Vlaanderen.

Slechtvalken kiezen meestal voor de nestkasten die in de hoge kerktorens van historische steden (Brussel, Brugge, Gent, Mechelen, Antwerpen) worden aangeboden. Nu kan dus ook het Ieperse broedkoppel via de webcam gevolgd worden.

Slechtvalken jagen op allerlei vogels, meestal van het formaat tussen merel en duif. Ze krijgen ze te pakken tijdens hun spectaculaire jachtvluchten, waarbij ze enorme snelheden halen, tot 300 kilometer per uur! Op die wijze regelen ze de aantallen vogels in de natuur, en helpen mee om het overtal van sommige soorten (bv stadsduiven, kauwen) onder controle te houden.

Meer info: dienst milieueducatie, Lieven Stubbe, tel. 057 239 535

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio