Ook SP.A mengt zich in het mobiliteitsdebat rond 14-18

© pli

Er is de jongste tijd al heel wat te doen geweest rond het mobiliteitsvraagstuk van de herdenkingsperiode 14-18. Dan wordt extra veel volk in de Westhoek en in Ieper verwacht.

Piet Lesage

Het openbaar vervoer moet zich daarop voorbereiden, zo lieten de streekpolitici van Open Vld en CD&V al weten.

Nu mengt ook de Ieperse SP.A zich in het 14-18-mobiliteitsdebat. Philip Bolle en Ives Goudeseune geven hun kijk op de zaak.

Missing Link?

'Eén van de uitgangspunten in de conceptnota van het departement Mobiliteit en Openbare Werken is een vlottere verbinding op langere termijn en dus een betere verbinding tussen het station Komen en Ieper door middel van het aanleggen van een tweede spoor tussen beide stations. Het realiseren van de missing link is opgenomen in het vervoerplan 2025/2030 dat hiervoor als basis moet dienen,' aldus Bolle en Goudeseune.

Om vertragingen te vermijden aan treinen die vertrekken vanuit Poperinge is het nu zo dat de trein komende van Kortrijk en in vertraging (reeds bij 5 min.) in Komen moet wachten tot de trein vanuit Poperinge/Ieper is aangekomen te Komen/Comines.

'In het vooruitzicht van de viering 100 jaar Groote Oorlog is tijdens de vorige ambtsperiode van gedeputeerde Gunter Pertry afgesproken dat:

- De NMBS zal een brug leveren aan Hill 60 die de verbinding maakt met de Palingbeek. De provinciale dienst die het dossier van de brug opvolgt is MINAWA.

- Westtoer (niet de provincie) volgt het dossier van nabij op wat betreft de extra stopplaats. Infrabel is bezig met een studie te maken. Kostprijs perron, welk type treinstelsel, enz.

Let wel: de bedoeling was steeds die stopplaats tijdelijk te hebben, dus afgebakend volgens de bezoekerspieken en ook met het oog op het niet verder belasten van de lijn zodat de pendelaars weinig of geen hinder ondervinden. Het is wachten op die studie om te weten wat het nu precies wordt.

- Einddoelstelling: de tentoonstelling van de 600.000 beelden in de Palingbeek in 2018. Deze beelden zullen gemaakt worden door de bezoekers de komende jaren en gestockeerd worden. Elk beeld krijgt de naam van een dodelijk slachtoffer dat gevallen is op Belgische bodem in WOI.

Dit is volledig gebaseerd op de Namenlijst van het IFFM, met de ondersteuning van de provincie en de ruggengraat vormt van het GoneWest-project.

Kortom, op een iconische plek (Hill 60) zullen bezoekers kunnen afstappen, de site bezoeken en doorsteken naar de Palingbeek voor de tentoonstelling van de beelden.'

Samen uit / Samen thuis.

'Niet onbelangrijk is dat we er bewust moeten van zijn dat er betere/ruimere mogelijkheden zijn voor het kruisen en stallen van treinen als we de stations Ieper en Poperinge samen bekijken.

Zo moesten onlangs werken uitgevoerd worden op spoor 1 te Poperinge waardoor trein 2306 moest overnachten in het station te Ieper. Dit wil zeggen dat er op zeker moment in het station Ieper slechts één spoor meer extra benut kan worden indien problemen zich voordoen.

Ook de lengte van de perrons laten niet altijd toe dat alle treinen gebruik kunnen maken van de verschillende perrons om veilig op en af te stappen.

De capaciteit om treinen te ontvangen en in wacht te plaatsen(overnachten) zal beter kunnen als de twee stations op mekaar afgestemd worden om aan deze opdracht te voldoen.

Indien er tussen de normale treinverbindingen (één per uur in beide richtingen, plus p-treinen 's morgens en 's avonds) extra treinen worden ingezet dan moet goed nagedacht worden om ook voldoende spoorruimte te voorzien om te kruisen, in wacht te plaatsen of te overnachten,' aldus de SP.A-politici.

Trein + Bus.

'Het verhaal zou echter onvolledig zijn moesten we de mogelijkheden van het busvervoer tussen de grotere steden niet optimaliseren. Reeds lang in de pijplijn maar nog altijd niet gerealiseerd is de snelbus tussen Ieper en Roeselare.

Maar ook het idee van de burgemeester uit Mesen om een busverbinding te realiseren tussen Rijsel en Ieper lijkt me geen slecht initiatief. Waar nu 1u15min nodig is om via een overstap te Kortrijk vanuit Rijsel Ieper te bereiken zal dit veel sneller kunnen, als we enkel de grote steden aandoen.

Indien we succesvolle verbindingen willen maken dan is er overleg nodig, moeten beslissingen worden genomen en uitvoering gegeven worden aan, om van de 100 jaar herdenking een afgelijnd geheel te maken en niet te verzanden in een chaos van opgelaten "pers"ballonnetjes die ontploffen in "ons" gezicht,' zo besluiten Bolle en Goudeseune.

Aangeboden door onze partners

Hoofdpunten

Aangeboden door onze partners

Beste van Plus