N-VA Linter vraagt natuurlijke- en/of digitale infoborden te plaatsen

Linter - De N-VA-fractie steunt de plannen de dorpskernen van Drieslinter en Wommersom te vernieuwen. Het is tegelijk een mooie gelegenheid om gemeentelijke aankondigingsborden in gebruik te nemen volgens N-VA.

"Via deze borden kunnen onze Linterse verenigingen, adviesraden, onderwijsdiensten en onze eigen gemeentelijke diensten hun activiteiten aankondigen", zegt N-VA-fractieleider Helga Delvaux." Zo wordt de burger dicht in zijn eigen dorpskern op de hoogte gesteld van wat er in Linter gebeurt. Indien de meerderheid dit positief benadert, wil N-VA Linter graag meedenken in de bevoegde commissie over het opstellen van een reglement."

 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio