Burgemeester Patrick Vandijck wil stelling ontkrachten

"Nieuw fietspad Tiensestraat wijkt af van principes van mobiliteitsplan"

"Nieuw fietspad Tiensestraat wijkt af van principes van mobiliteitsplan"

Foto: Paul Pans

Kortenaken - Het fietspad op de Tiensestraat is recent volledig afgewerkt maar wijkt af van de principes die in het recent goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan staan. Dat zegt verkeerskundige en CD&V-fractieleider Kristof Mollu. Een jaar geleden wees CD&V al op wat fout zou gebeuren met het fietspad aan de Tiensestraat. Burgemeester Patrick Vandijck (Open VLD) wil de CD&V-stelling met een reactie ontkrachten. Aan de lezer om te oordelen wie het bij het rechte eind heeft, al is dat erg duidelijk.

"Idealiter kwamen er op de Tiensestraat vrijliggende fietspaden want het recent goedgekeurde gemeentelijke mobiliteitsplan en het Vlaams Fietsvademecum schrijft voor dat fietspaden vrijliggend zijn op 70 km/u-wegen", stelt Mollu. "Hiervoor heeft CD&V vorig jaar in september al geijverd, want de meerprijs bleek beperkt te zijn. De meerderheid wou er echter niet op ingaan. Onze partij had in het verleden ook voorgesteld om de kruisingen met de zijstraten in een rode kleur aan te leggen om het attentieniveau en bijgevolg de verkeersveiligheid te verhogen. Dit wordt binnenkort uitgevoerd."

"Het is duidelijk dat de reactie van de oppositie een misslag is", reageert burgemeester Vandijck. "Het mobiliteitsplan werd door de gemeenteraad, in zitting van 30 augustus, definitief goedgekeurd en wordt pas van kracht 14 dagen na publicatie in het Belgisch Staatsblad! Aangezien het fietspad langs de Tiensestraat al aangelegd werd voor de definitieve goedkeuring van het Mobiliteitsplan en wetende dat de opmaak van de plannen maanden voor de aanvang der werken gemaakt werden, slaat de collega de bal helemaal mis. Want hoe kan een overheid of studiebureau bij de opmaak van plannen rekening houden met beslissingen en documenten die nog moeten opgemaakt en goedgekeurd worden?" 

"Wat de andere kleur, ter hoogte van de zijstraten, betreft. Dit werd reeds voor de aanvang der werken besproken. Maar dat gebeurde tijdens overleg waarop de collega niet aanwezig was! Wij werken voor de veiligheid van iedereen in het verkeer. Indien we het fietspad vrijliggend hadden moeten maken zou het fietspad er pas binnen een paar jaren gelegen hebben. Want er zouden eerst onteigeningen moeten gebeuren. Het ligt hem blijkbaar moeilijk dat we werken aan betere fiets- en voetpaden in onze gemeente", besluit burgemeester Vandijck.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio