Nieuwe coalitie reageert op commotie rond coalitievorming zonder Open VLD

Kortenaken - De voorzitters van de drie coalitiepartijen CD&V, N-VA en SP.A reageren op de commotie die ontstaan is nadat Open VLD als winnaar van de verkiezingen, 'buitenspel werd gezet'.

CD&V-voorzitter Wim Roels: “Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voordien met alle partijen een gesprek gevoerd. Als we nu sommige reacties lezen (waaronder ook van bestuursleden van Open VLD), dan lijkt het alsof dit niet gebruikelijk is en betreuren we dat er met modder wordt gegooid. Het is zelfs zo dat Open VLD voordien (al in 2016) zelf met ons contact heeft genomen. Maar uit deze gesprekken bleek dat we niet op dezelfde lijn zaten als zij. Al bij het eerste gesprek haalde Open VLD oude koeien uit de gracht terwijl wij met een propere lei wilden beginnen. Het vertrouwen op persoonlijk vlak was dan ook ver zoek.”

N-VA-voorzitter Guy Vandebergh:”Het is de evidentie zelve dat we gesprekken hebben gevoerd met alle partijen , incluis onze voormalige coalitiepartner, Open VLD. Meer nog bij deze laatste, zijn er wel degelijk ernstige pijnpunten op tafel gelegd die echter compleet werden genegeerd.  De Open VLD speelt nu de vermoorde onschuld. Misschien moet men eens bij zichzelf te rade gaan in plaats van naar anderen te wijzen. N-VA heeft al de opties met pro’s en con’s bekeken en kon zich zowel naar bestuursstijl als inhoudelijk vinden in de gekozen coalitie”

SP.A- voorzitter Peter Van Hoof:” De definitieve doorslag voor sp.a om in deze coalitie te stappen,is het respect voor elkaar en dit vanaf de eerste contacten. Dat CD&V en sp.a goed met elkaar overweg kunnen, was al gebleken tijdens onze gezamenlijke oppositie tijdens de afgelopen legislatuur. Maar ook tijdens de gesprekken met N-VA hebben wij wederzijds respect ervaren. En dit niet alleen voor wat betreft het inhoudelijke, maar ook als mensen naar elkaar toe. Een respect dat wij helemaal niet kregen tijdens onze contacten met OpenVLD.”

De drie partijvoorzitters besluitern: "Bij elke verkiezing zijn er 'winnaars en verliezers' en hoort er jammer genoeg ontgoocheling bij. Zes jaar geleden waren N-VA en CD&V de winnaars. Open VLD verloor in die verkiezing één zetel maar leverde wel de burgemeester en vormde een meerderheid met N-VA. De coalitie van 11 zetels op 19 is groter dan in 2012 en heeft tot nader order een democratische meerderheid."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio