Partijen waren niet aan handen en voeten gebonden door voorafgaandelijke gesprekken

'Voorakkoord' liet CD&V, N-VA en SP.A alle vrijheid om alsnog een andere coalitie aan te gaan

Kortenaken - Terwijl de lijsttrekkers van CD&V, N-VA en SP.A een voorakkoord blijven ontkennen, brengen SP.A-voorzitter Peter Van Hoof en komstig CD&V-schepen Kristof Mollu duidelijkheid in de zaak. Er was een 'voorakkoord', maar in de zin van een gegeven ja-woord tot coalitievorming, zonder aan handen en voeten gebonden te zijn en dus met het openlaten van andere mogelijkheden om eventueel een andere coalitie te vormen.

"Zoals al uitvoerig in de media, zowel de reguliere pers als de sociale media, verschenen is, zijn er inderdaad voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen gesprekken geweest tussen de verschillende partijen die zich aan de kiezer zouden presenteren", zegt SP.A-voorzitter Peter Van Hoof.

"Van onze zijde was het al zeer snel duidelijk dat, mocht de kiezer ons die mogelijkheid geven, wij het liefst wilden samenwerken met CD&V waarmee wij tijdens de zes jaar oppositie een uitstekende verstandhouding hadden opgebouwd. Niet alleen de bekwaamheid van de kandidaten op de CD&V-lijst steunde ons in de overtuiging dat wij als SP.A ons het best konden vinden met hen, maar het kiesprogramma bleek erg nauw aan te sluiten bij dat van onze partij. SP.A is dan ook met een open geest ingegaan op de uitnodiging van CD&V om af te tasten of een eventuele samenwerking na de verkiezingen tot de mogelijkheid behoorde."

 

"Toen N-VA interesse toonde om met ons en CD&V de mogelijkheden van een tripartiete constructie te bekijken, bleek dit aanvankelijk iets moeilijker: op nationaal vlak is zulk een samenwerking immers niet evident. De N-VA-gesprekspartners stelden zich echter op met een zeer open geest en met enorm veel respect naar ons toe. Lokaal bleek de afstand tussen SP.A en N-VA niet zo groot als dit op nationaal vlak wel lijkt. Ook het N-VA- programma stelde voor ons geen onoverkomelijke hindernissen. Voor SP.A was het dan ook vrij eenvoudig: als de kiezer ons de kans gaf om in deze formatie de nieuwe legislatuur op te starten, dan zou dit voor ons best kunnen."

"Het was ook zeer snel duidelijk dat Open VLD geen enkele interesse toonde om met ons een gesprek te voeren over een eventuele samenwerking. De verschillen in visies en de onderlinge verstandhouding tussen ons beide was dan ook niet motiverend, ook niet voor SP.A."

"Was er een voorakkoord? Ja dus. Maar een ‘voorakkoord’ in de zin van een gegeven ‘ja-woord’. Geen akkoord dat legaal bekrachtigd was, waar geen ontkomen aan mogelijk was. En toen na het bekend worden van de verkiezingsuitslag duidelijk werd dat deze tripartiete mogelijk was en – nog belangrijker voor ons – noch CD&V, noch N-VA interesse toonden om een meerderheid met Open VLD te vormen, was dit voor ons – en wij stellen ons zeer bescheiden op met onze twee zetels – dat het wederzijds respect inderdaad groot was. Wij kijken uit naar de komende zes jaar die wij met zeer veel positieve energie willen aanvatten."

CD&V-fractieleider Kristof Mollu, die na drie jaar zijn toekomstig schepenambt zal ruilen voor het burgemeesterschap en in 2024 wellicht de CD&V-lijst zal trekken in het kader van de verjonging, reageert in dezelfde zin als SP.A-voorzitter Peter Van Hoof. "Naar aanleiding van de gemeenteraadsverkiezingen hebben we voordien met alle partijen een gesprek gevoerd ,dus ook Open VLD", zegt Mollu. "Op basis van deze gesprekken en op inhoudelijk en persoonlijk vlak leek ons een samenwerking met N-VA en SP.A het beste voor Kortenaken. Maar laat mij duidelijk zijn, wijzelf, N-VA en SP.A hadden verkiezingszondag 14 oktober de vrijheid om de tafel te verlaten. Het is dus niet zo dat er een 'voorakkoord' was waarbij we met handen en voeten aan elkaar gebonden waren, maar we hadden wel vooraf de intentie om samen te gaan, zo een brede coalitie te vormen en sterk inhoudelijk te werken tijdens de komende legislatuur." 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio