SP.A hekelt werkwijze kerkfabriek Sint-Foillanus bij vraag om extra exploitatietoelage

SP.A hekelt werkwijze kerkfabriek Sint-Foillanus bij vraag om extra exploitatietoelage

Nieuwkomer in de gemeenteraad Bettina Sandermans stelt de gang van zaken bij kerkfabriek Sint-Foillanus in vraag. Foto: if

Linter - Bettina Sandermans (SP.A) vraagt de Linterse kerkfabrieken "correct en omzichtig met de budgetten om te springen". Aanleiding is de kerkfabriek Sint-Foillanus Neerlinter een extra exploitatietoelage toe te kennen van 7.526,93 euro ".

De extra exploitatietoelage komt bovenop de exploitatietoelage van 19.942 euro die de kerkfabriek ontvangt voor het jaar 2019. Begin oktober 2018 drongen zich 'dringende en onvoorziene' herstellingswerken op aan de kerk in Neerlinter, omwille van een gescheurde dakgoot.

"De factuur voor deze werken dateert van 10 oktober 2018. De werken werden duidelijk al geruime tijd uitgevoerd", zegt Sandermans. "Op 23 oktober 2018 diende de kerkfabriek bij het gemeentebestuur haar budget voor 2019 in, zonder melding te maken van deze bijkomende onvoorziene uitgave."

"De kerkfabriek van Neerlinter had wel degelijk contact met de gemeentelijke diensten over deze dringende herstelling en het financieringsprobleem nog voor het indienen van het budget 2019", reageert schepen Andy Vandevelde (CD&V). "Op dat moment ging men er echter van uit dat er nog een oplossing gevonden kon worden binnen het lopende budgetjaar 2018. Het is pas nadat het budget 2019 reeds was goedgekeurd dat duidelijk geworden is dat de onverwachte uitgaven op budgetjaar 2019 zouden verrekend moeten worden in plaats van op het budget 2018."

"Uiteraard zijn wij het allemaal eens dat kerkfabrieken op een zuinige manier moeten omspringen met de hen ter beschikking gestelde middelen, en dat zij dit in nauw overleg moeten doen met de gemeente. We vinden het echter ongepast dat de SP.A tijdens de gemeenteraad de kerkfabriek van Neerlinter onmiddellijk beschuldigt van het opzettelijk achterhouden van informatie om de gemeente voor voldongen feiten te stellen."
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio