"Een verlaging van de btw zou voor heel wat gezinnen een mooie besparing opleveren"

Ronny Puyneers smeekt nationale partijvoorzitters veel aandacht te schenken aan armoede

Ronny Puyneers smeekt nationale partijvoorzitters veel aandacht te schenken aan armoede

Ronny Puyneers toont de brieven die hij aan de nationale partijvoorzitters richt. Foto: if

Linter - In een brief aan premier Charles Michel (MR) en alle nationale partijvoorzitters vraagt Ronny Puyneers (Open VLD), lid van het Linterse Bijzonder Comité voor Sociale Dienst, dringende maatregelen in de strijd tegen armoede.

"Vanaf de eerste dag dat ik deel uitmaak van het Bijzonder Comité word ik geconfronteerd met armoede", schrijft Ronny Puyneers. "Armoede die in een landelijke en rijke gemeente als Linter, weinig gekend of zelfs onzichtbaar is voor velen. Ik wil het sociale beleid in mijn gemeente steunen en tegelijk ook voorzetten geven tot een vernieuwing die verder reikt dan de gemeentegrenzen, want ook armoede kent geen grenzen. In België zijn er nog te veel mensen die op verschillende levensdomeinen geen menswaardig bestaan leiden. Ze hebben geen behoorlijke huisvesting, geen toegankelijke gezondheidszorg, geen culturele en maatschappelijke ontplooiing."


Volgens Puyneers moeten de lokale, regionale en nationale overheden inzetten op een beleid dat de realisatie van een menswaardig bestaan vooropstelt. "In het bijzonder comité voor de sociale dienst van Linter zijn vele van de vragen voor een financiële tussenkomst gericht op de betaling van facturen voor nutsvoorzieningen. Steeds meer mensen slagen er niet in hun stroom- of aardgasfactuur tijdig te betalen. Vorig jaar werden in Vlaanderen bijna honderdduizend afbetalingsplannen opgestart, een stijging van dertig procent. Opvallend is dat ook tweeverdieners en mensen met vast werk het financieel moeilijk krijgen."

Puyneers laakt de hogere energieprijzen mensen in armoede ongemeen hard treffen. "Mensen in armoede zouden meer gebaat zijn bij meer efficiënte verwarmingsinstallaties en beter geïsoleerde woningen. Maar het is intussen ook duidelijk dat maatregelen, zoals subsidies en belastingverminderingen, maar in erg beperkte mate ten goede komen van mensen in armoede. Een deel van de oplossing zit in het betaalbaar maken van basisvoorzieningen: gas, stookolie, water, elektriciteit en ook het internet. Met een btw-verlaging op nutsvoorzieningen komt men al grotendeels tegemoet aan deze nood. De impact van een verlaging van de btw van 21 naar 6 procent zou voor heel wat gezinnen een mooie besparing opleveren, die voor andere doeleinden kan worden benut."

De digitale kloof laat zich steeds nadrukkelijker voelen volgens Puyneers. "Scholen die oudercontacten enkel nog online laten reserveren via tijdslot, de VDAB die Werkwinkels sluit en werkzoekenden doorverwijst naar onlinebegeleiding, De Lijn die het goedkoopste ticket enkel nog aanbiedt via een smartphone-app, premie-aanvragen, publicatie van vacatures, sollicitaties. Het gebeurt vandaag vooral of exclusief via internet. Dat leidt tot nieuwe vormen van uitsluiting."

"Als mens, ondernemer en politicus heb ik een resem ijkpunten die voor mij heel belangrijk zijn", besluit Ronny Puyneers zijn schrijven. "Een politiek op mensenmaat, helder en correct, maken daar deel van uit. Daarom richt ik mij vandaag tot u en hoop ik dat er concrete en doortastende maatregelen zullen worden geformuleerd in uw verkiezingsprogramma met het oog op de (verdere) bestrijding van armoede."
 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio