Beheersplan laat op zich wachten volgens raadslid Eddy Ladang (Open VLD)

Open VLD vraagt dringend herstel kerkhofmuur Wommersom

Linter - Open VLD zal tijdens de raadszitting van maandag 29 april aandringen op het dringend herstel van de kerkhofmuur van Wommersom. Dat dossier sleept al jaren aan, maar net als in Geetbets en Kersbeek-Miskom dreigt het herstel van een beschermde kerkhofmuur 'een werk van lange adem' te worden.

"Op de gemeenteraadscommissie van 19 december 2016 heb ik de slechte toestand van de kerkhofmuur in Wommersom aangehaald en erop gewezen dat onderhoudswerken noodzakelijk zijn", zegt Eddy Ladang. Het gaat om een beschermde muur. Net zoals voor de kerkhofmuur van Neerlinter dient een beheersplan opgemaakt te worden opdat er beroep gedaan zou kunnen worden op subsidies.

"De opmaak van dergelijk beheersplan was voorzien in het budget 2017. We zijn nu 2019 en er is nog geen beheersplan opgesteld met als resultaat dat er twee jaar later een enorme verslechtering van de toestand van de kerkhofmuur vastgesteld wordt. Om de schade te herstellen zal een veel hogere kostprijs moeten betaald worden."

De Open VLD-fractie dringt aan om zeker dit jaar een beheersplan op te stellen voor de kerkhofmuur van Wommersom, zodat die zo vlug mogelijk kan hersteld worden.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio