Bestemd voor senioren en mensen met een beperking

Oude bouwvallige hoeve ombouwen tot residentie met zeven woningen

Linter - Vimoda bvba gaat in Wommersom een oude bouwvallige hoeve in het dorpshart ombouwen tot een residentie met zeven woningen die uitgeven op een gezellig centraal plein. Het gebouw wordt gedeeltelijk gesloopt, gedeeltelijk heropgebouwd. Op de site bevond zich een oude Zandgroeve, vandaar ook de naam De Zavelkuil. Hoewel Wommersom maar een klein dorpje in het Hageland met nog geen 2.000 inwoners is, is het ook hier belangrijk om de kern te versterken en in te zetten op verdichting.

De Zavelkuil biedt plaats aan zeven kleine zorgwoningen waarbij er in elke woning plaats is voor een koppel of alleenstaande. De beoogde doelgroep zijn senioren en ook personen met een fysische beperking, al dan niet met een VAPH-budget (persoonsvolgend budget). De bedoeling is dat er een halftijdse woonassistent verbonden is aan het project die de bewoners kan ondersteunen. Daarnaast willen de initiatiefnemers samenwerken met verschillende sociale diensten uit de omgeving (ziekenhuizen, revalidatiecentra, dagopvang, landelijke thuiszorg, thuisverplegingsdiensten, …).

Op deze manier komen de initiatiefnemers tegemoet aan de groeiende vraag aan begeleid wonen in de regio. Ook de gemeente wil meer van dit soort woningen, dit om te vermijden dat inwoners bestaande woningen trachten aan te passen aan hun zorgnoden. Dit is zeer kostelijk en vaak niet evident om kwalitatief te doen. 

Naast het zorgaspect kunnen de bewoners ook genieten van gedeelde faciliteiten zoals een moestuin en een polyvalente ontmoetingsruimte. 

Naast de dienstverlening voor bewoners zet de Zavelkuil tal van initiatieven in de steigers ten dienste van onze bewoners en de buurt. Zo komen er projecten tegen vereenzaming (onder andere koffienamiddagen, een kerstdrink) en initiatieven samen met de buurt (samen boodschappen doen, …). Daarnaast wordt de polyvalente ruimte ook opgesteld voor de buurt zodat het een ontmoetingsplek voor de buurt kan worden.

De Zavelkuil is een voorbeeldproject omdat op een plaats waar oorspronkelijk één woning (hoeve) stond, nu plaats wordt gemaakt voor zeven woningen, er ook in kleinere dorpskernen plaats is voor verdichting, oudere mensen en mensen met een beperking op deze manier ook in het centrum kunnen (blijven) wonen zonder dat individuele woningen aangepast moeten worden én een oud beeldbepalend gebouw in het dorpscentrum kan blijven bestaan en wordt gerenoveerd, in plaats van gesloopt te worden.   

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio