Gemeente Linter verlengt samenwerking met STORZO tot 2025

Linter - Met het vernieuwen van de samenwerkingsovereenkomst met vzw STORZO wil de gemeente Linter de realisatie van de sociale doelstellingen van de vzw STORZO verder blijven garanderen. Hiervoor voorziet Linter een jaarlijkse toelage van 22.250 euro aan de vzw. Deze toelage wordt hoofdzakelijk aangewend voor de financiering van de opvoedingsondersteuning en de werking van het Huis van het Kind. Ook in Geetbets, Kortenaken en Zoutleeuw wordt een samenwerkingsovereenkomst ter goedkeuring voorgelegd aan de respectievelijke gemeenteraden.

De gemeenteraad hechtte zijn akkoord aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst voor de periode 2020-2025. "Dertig jaar geleden zag vzw STORZO het levenslicht", zegt eerste schepen Andy Vandevelde (CD&V). "In al die jaren groeide STORZO uit tot een organisatie met een sterke sociale doelstelling. Met ongeveer 100 personeelsleden, hoofzakelijk uit Zoutleeuw, Linter, Kortenaken en Geetbets, werd de vzw STORZO een belangrijke werkgever in de regio."

"Via de dienstencheque-onderneming van STORZO maken ruim 550 klanten uit de regio gebruik van dienstencheques. In het kinderdagverblijf biedt de vzw dagelijks een kwaliteitsvolle dagopvang aan 48 voltijdse kinderen. Met het Huis van het Kind zet de vzw zich in voor het organiseren van opvoedingsondersteuning, het uitbaten van een consultatiebureau volgens de normen van Kind & Gezin, en is het een ontmoetingsplaats voor al wie betrokken is bij kinderopvang. Doorheen al die jaren vonden ook heel wat mensen via verschillende tewerkstellingsprogramma’s de weg naar de reguliere arbeidsmarkt."

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio