Daniël Stassart ongelukkig over federaal beleid

'Asielzoekers hebben het beter dan veel van onze eigen mensen, daar heb ik het moeilijk mee'

'Asielzoekers hebben het beter dan veel van onze eigen mensen, daar heb ik het moeilijk mee'

Daniël Stassart stelde tijdens zijn OCMW-voorzitterschap het financieel beheer bij het OCMW in vraag. Een sociaal-assistente zal voortaan toezicht houden op het financieel verkeer. Foto: Paul Pans

Geetbets - Gewezen OCMW-voorzitter Daniël Stassart (CD&V) toonde zich tijdens zijn voorzitterschap een zeer correct en harde werker voor de gemeenschap. Stassart heeft het moeilijk met het feit dat 'asielzoekers het beter hebben dan veel van de autochtone bevolking'.

1 januari 2009 legde Daniël Stassart uit Grazen de eed af als OCMW-voorzitter. Dit nopens een overeenkomst binnen de CD&V. Ondertussen nam Daniël 31 december 2010 afscheid als voorzitter van het OCMW en nam Bart Andries (CD&V) de fakkel over voor de resterende twee jaren van de legislatuur.

'Vooraleer ik voorzitter van het OCMW werd, maakte ik al 32 jaar deel uit van de OCMW-raad', vertelt Daniël Stassart. 'Nu ben ik opnieuw OCMW-raadslid. Ik vind de besparingen die ik doorvoerde tijdens mijn voorzitterschap erg belangrijk. Anderzijds is de mindermobielencentrale zowat mijn stokpaardje. Ik ben voor gerechtigheid en wil dat iedereen het goed heeft. Zo blijf ik het moeilijk hebben met het feit dat asielzoekers het beter hebben dan veel van onze eigen mensen.'

Het zit Daniël Satssart onder meer dwars dat sommige asielzoekers hoge eisen durven te stellen wanneer ze onderdak krijgen bij het OCMW. Zo weigerden enkele asielzoekers al bepaalde meubels, eisten een flatscreen televisietoestel en stelden hoge eisen qua computer. Ook nemen ze graag een loopje met het energieverbruik.

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio