FOTO. Veilig verkeer: de bezorgdheid van politiezone Schelde-Leie!

Gavere / Nazareth - De politiezone Schelde-Leie nodigde haar inwoners uit om mee te denken over verkeersveiligheid. Met een 50-tal enthousiastelingen bespraken ze wat ze belangrijk vinden en ieders rol daarin. Op het einde van de avond brachten ze alle inzichten samen. Enkele markante standpunten: * Misschien onverwachts: repressie (= boetes) wordt door de meesten als nodig, zelfs positief, ervaren. Vaak kwam zelfs naar voren dat het wat strenger mag (gevoel van straffeloosheid). * En waarom geen 'optreden op maat'? Bij eenmalige, lichte overtredingen eerder 'opvoedend' optreden. En zwaardere straffen bij grote en herhaaldelijke overtredingen. * Men vraagt van de politie meer duiding: wat de overtreding precies inhoudt, waarom, wat de risico's zijn. * Ook preventie blijft nodig, met acties en campagnes. Met een sleutelrol voor verkeersopvoeding - voor groot én klein. * De aanwezigen kregen een notie van de vrij grote administratieve werklast die verkeershandhaving met zich meebrengt. Misschien is er daar nog ruimte voor vereenvoudiging of automatisering? * De politie moet blijven inzetten op dialoog, communicatie, leren van mekaar.
Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio