Terug naar school: de politie houdt een extra oogje in het zeil

Gavere / Nazareth - "Vandaag, vrijdag 1 september, is het weer school én is de zomerrust op de wegen voorbij", vertelt Katie Lefever, communicatieverantwoordelijke van de politiezone Schelde-Leie. "Veel kinderen zijn de eerste weken nog wat onwennig op weg naar school. Ze zijn nog niet vertrouwd met de route, hun fiets en andere weggebruikers. Daarom houden de wijkinspecteurs van de politiezone Schelde-Leie in september een extra oogje in het zeil. Ze zullen er in het bijzonder over waken dat de ouders correct parkeren en de doorgang voor de schoolkinderen veilig verloopt. Een steuntje in de rug voor de gemachtigde opzichters die de belangrijke taak hebben om kinderen zonder gevaar de straat over te helpen. Ook verder in het schooljaar houden de wijkinspecteurs regelmatig schooltoezicht, maar dan vooral op plaatsen en momenten waar het schoolverkeer problemen zou kunnen opleveren."
Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio