N-VA, Vlam, Groen en Spa gaan voor samenwerking op basis van inhoud

FOTO. De nieuwe bestuursploeg van Zemst

FOTO. De nieuwe bestuursploeg van Zemst

Ambitie en enthousiasme, het hele team straalt het duidelijk uit. Foto: IF bewerkt door Paul Van Welden

Zemst - Wat mogen de inwoners van Zemst verwachten van de nieuwe bestuursploeg tijdens de komende 6 jaren? Het antwoord staat te lezen in het bestuursakkoord dat ondertekend werd door N-VA, VLAM, GROEN en SP-A. Veerle Geerinckx, de kersverse burgemeester, spreekt met kracht en overtuiging over het akkoord: "De blik vooruit, van visie naar actie, zo zullen we voor de Zemstenaar klaarstaan."

Het nieuwe enthousiaste bestuur van Zemst (n-va, Vlam, Groen en sp.a) heeft haar uitgebreid bestuursakkoord klaar. De nieuwe bestuursploeg legt de lat hoog en is erg ambitieus. In een nota van 15 pagina’s worden de gezamenlijke hoofdlijnen uitgezet gebaseerd op de 4 programma’s. Naast een missie voor Zemst werden 4 grote strategische doelstellingen bepaald alsook 10 speerpunten van het komende beleid van Zemst. De leidraad doorheen de speerpunten is “We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen”. Zemst zal een duurzame, innoverende, efficiënte, gezonde en participatieve gemeente zijn waar elke Zemstenaar graag en goed woont en leeft.

Belangrijke punten in het akkoord zijn alvast de volgende:

 • een duidelijke visie op ruimtelijke ordening, met maximaal behoud van de open ruimte en versterking van de dorpskernen;
 • een nieuwe visie op mobiliteit waar fietser en voetganger centraal staan;
 • modernisering van de gemeentelijke dienstverlening en communicatie;
 • veel meer ruimte voor inspraak, participatie en transparantie;
 • duurzaamheid als transversale beleidsprioriteit.

Het nieuwe College zal dit jaar, samen met het hele personeelsteam, verder werk maken van het strategisch meerjarenplan en de begroting om de vele maatregelen en ideeën concreet te maken. De bevoegdheidsverdeling van dit nieuwe College van Burgemeester en Schepenen ziet eruit als volgt:

 • Veerle Geerinckx (n-va), burgemeester:: algemeen beleid, externe relaties, communicatie en participatie, feestelijkheden en evenementen, veiligheid, erfgoed en Vlaamse zaken.
 • Greta Lauwers (Vlam), eerste schepen: stedenbouw, ruimtelijke ordening, patrimonium, personeel, dierenwelzijn, kerkfabrieken, erediensten en begraafplaatsen.
 • Dirk Van Roey (n-va), tweede schepen: mobiliteit, openbare werken, trage wegen, lokale economie, BIN en toerisme.
 • Kathleen Goovaerts (n-va), derde schepen: cultuur, AGB, bib, senioren, kinderopvang, vrije tijd, buurtwerking en vrijwilligersbeleid.
 • Tim Borteel (sp.a) vierde schepen: sport, jeugd, financiën en verzekeringen.
 • Joeri Van den Brande (Groen) vijfde schepen: milieu, landbouw, natuur, energie, onderwijs, digitalisering en ontwikkelingssamenwerking.
 • Luc Bessems (Vlam) toegevoegde schepen en voorzitter van het BCSD: sociale zorg, asiel, RMW (raad voor maatschappelijk welzijn) en BCSD (bijzonder comité voor sociale diensten), gelijke kansen, integratie, inclusie, rusthuis, welzijn en gezondheid, kind en gezin.
Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio