De gemeenteraad keurde op 21 juni haar rekening 2011 goed.

Zemst is financieel gezond

Maquette van gemeenschapscentrum De Melkerij. Tom Dehaene heeft berekend dat er voldoende reserve is om de aangegane beloftes voor de bouw van de school in Elewijt en het gemeenschapscentrum De Melkerij na te komen. Foto: Paul Van Welden

Zemst - Volgens Schepen van Financiën Tom Dehaene blijkt dat uit die rekening 2011 de schulden verder afgebouwd werden tot het laagste peil van de voorbije 15 jaar en dat er voldoende reserve is om de aangegane beloftes voor de bouw van de school in Elewijt en het gemeenschapscentrum De Melkerij na te komen.

De totaal uitstaande schuld is gezakt tot 17,2 miljoen euro. De schuldratio (uitstaande schuld gedeeld door de ontvangsten) is gedaald van 1,41 in 2001 tot 0,7 in 2011. Deze ratio geeft aan dat de gemeente geen te hoge schuldenlast heeft.

Naast de reserve van ruim 13 miljoen euro heeft de gemeente de voorbije jaren ook een gemeentelijk zilverfonds aangelegd. Eind 2011 stond er op deze manier ruim 3 miljoen euro opzij voor de toekomstige pensioenlasten, die zwaar zullen wegen op de uitgaven van de volgende jaren.

Via het volgehouden grondbeleid van de voorbije jaren heeft de gemeente naast de reserve en het zilverfonds ook nog een belangrijke hoeveelheid gronden in eigendom. Ook de waarde van dat patrimonium is een belangrijke reserve. Die ‘grondreserve’ zorgt er bovendien voor dat de gemeente een weloverwogen ruimtelijk ordeningsbeleid kan voeren en laat ons toe om elk jaar een aantal bouwgronden te verkopen aan Zemstenaren.

Tom Dehaene: 'Ook in vergelijking met soortgelijke gemeenten blijkt dat Zemst best fier mag zijn op haar financiële plaatje. Zo blijkt dat wij voor de werking van de gemeente per jaar 900 euro per inwoner uitgeven. In vergelijkbare gemeenten is dit 1052 euro. Het Vlaams gemiddelde is zelfs 1161 euro. Ook de belastingen liggen in Zemst lager dan gemiddeld: de belastingen liggen al jaren vast op 7% personenbelasting en 1100 opcentiemen onroerende voorheffing. Terwijl het gemiddelde in de provincie 7,24% en 1147 opcentiemen is en voor alle Vlaamse gemeenten samen gemiddeld 7,35% en 1402 opcentiemen. Hiermee doet gemeente Zemst het beter dan het gros van de andere Vlaamse gemeenten. Uit een zeer recente studie van Belfius blijkt immers dat de gemeenten niet zonder kleerscheuren door de crisis komen. Dat blijkt duidelijk wanneer de begrotingen onder de loep worden genomen. Volgens het onderzoek van Belfius vertonen de gemeenten voor de begroting van 2012 een tekort van 374 miljoen euro, of een deficit van 2,8 procent. Opvallend is dat het tekort de voorbije twee jaar sterk is opgelopen. In Zemst is dat niet het geval.', besluit Tom Dehaene.

Corrigeer

Immo in de regio

Auto's in de kijker

Jobs in de regio