Project Levende Geschiedenis in Elewijt

Trio wil Romeins fort met wachttoren bouwen op voormalig kampeerterrein

Tony Brondel, Laurent Malek en Dimitri Vingerhoets hebben grootse plannen. Na de recente ontruiming van Camping Barebeek te Elewijt door de gemeentelijke instanties hebben zij een aantrekkelijke nieuwe bestemming uitgedacht voor het terrein: als liefhebbers van de lokale geschiedenis menen zij dat het vrijgekomen recreatiegebied een kans is om het verleden van onze gemeente beter in beeld te brengen. Letterlijk.

Tony Brondel: 'Ooit was deze plek immers het centrum van de hele regio. Reeds in het begin van onze jaartelling bevond zich hier een belangrijk kruispunt van Romeinse heirbanen: wegen die soldaten en handelswaren doorheen het Imperium brachten. Rond het marskamp dat dit knooppunt bewaakte, bloeide er een hele Gallo-Romeinse vicus of dorpswijk. Echter, de rampen die het verval van het Imperium inluidde, troffen ook deze plaats, waarna het in de vroege middeleeuwen door ontvolking van de kaart verdween en tenslotte in vergetelheid raakte.

Roemeins marskamp

Volgens het trio liggen vandaag op haast dezelfde plaats de resten van Camping Barebeek. Het oord is geheel verlaten, enkel het asfalt is achtergebleven. Terplekke en vanuit de lucht kan men er volgens Tony, Laurent en Dimitri nog het stratenpatroon ontwaren van een Romeins marskamp, alsof het na al die eeuwen weer herrijst! Tony Brondel: 'Wij zijn paraat om het vlakbijgelegen verkeersknooppunt van de E 19 en de Schumannlaan - onze moderne heirbanen - weer te bewaken! Dit is de kans om vergane glorie te herstellen! Laten we ze grijpen. Als we de kans krijgen om via sponsoring of subsidies een replica te kunnen bouwen van een Romeinse wachttoren zoals in Utrecht, dan zal die er ook komen!', hoopt Tony.

Invulling in vier fasen

Op korte termijn (fase 1) wil het trio het terrein opruimen om het te kunnen openstellen als wandel en fietsgebied. De bestaande chalet kan omgebouwd worden tot H1’s werkplaats. Ondertussen kunnen toekomstige projecten afgelijnd worden en kunnen samenwerkingsverbanden gesloten worden. Op middellange termijn (fase 2) kan de Barebeek in het verhaal de natuurlijke grens spelen die Romeinse forten doorgaans bewaakten. Op de andere oever ligt het Vredesbos. Dit stuk groen en zijn rol kan geintegreerd worden in het project. Onder het motto “waken over de vrede” kan deze plek van bezinning worden bekroond met een Tumulus, een (w)aardige ophoging die rust en sereniteit uitstraalt. Op langere termijn (fase 3) kan de Turris opgericht worden als eerbetoon aan de stichters van onze gemeente. Als een echt ‘landmark building’ kan dergelijk monument een absolute aandachtstrekker worden. De ultieme verwezenlijking (fase 4) komt er pas na het omwallen van het rechthoekige stratenpatroon van Camping Barebeek. Op die manier herrijst een echt Castellum, het Romeins fort van weleer. Bezoekers betreden de vesting dan via de Porta Principalis, de Hoofdpoort.
 

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio