Decoratieve pot ontdekt tijdens graafwerken voor school Molenveld

Archeologische vondst in Elewijt

Archeologisch onderzoek van Studiebureau Archeologie aan het Molenveld te Elewijt Foto: Studiebureau Archeologie

Zemst - Naar aanleiding van de uitbreidingswerkzaamheden aan de Gemeentelijke Basisschool Elewijt De Regenboog werd door Studiebureau Archeologie bvba een archeologisch onderzoek uitgevoerd aan het Molenveld. Een van de blikvangers onder de vondsten is een bijzonder goed bewaard gebleven pot uit de bronstijd, die opvalt door zijn opmerkelijke decoraties.

Maarten Smeets, Studiebureau Archeologie bvba: 'De pot uit de bronstijd bevindt zich momenteel nog, samen met alle andere vondsten, in ons depot, maar uiteindelijk zal de gemeente (die ook eigenaar wordt van de vondsten) beslissen over de uiteindelijke bestemming van de vondsten en waar deze eventueel te zien zullen zijn.' 

Tentoonstelling

Eerste schepen Veerle Geerinckx (N-VA) legt uit: 'Naast enkele werktuigen uit het mesolithicum (ca. 10000 v.Chr. – ca. 6000 v.Chr.), konden de meeste sporen en vondsten die aan de oppervlakte kwamen teruggebracht worden tot de bronstijd (ca. 3000 v.Chr. – ca. 800 v.Chr.) en de ijzertijd (ca. 700 v.Chr. – ca. 50 n.Chr.). De gemeente heeft nog niet beslist wat ze met deze bijzondere vondsten gaat doen, maar ze zullen zeker ter beschikking worden gesteld van musea of voor tentoonstellingen.', weet Veerle.

Nederzettingssporen

Op de website www.studiebureau-archeologie.be zijn onder de rubriek ‘projecten’ alle rapporten te raadplegen. Het onderzoek aan het Molenveld is Archeo-rapport 135. Een ander onderzoek in Eppegem (uitgevoerd in 2010-2011), dat nu ook afgewerkt is, is te vinden in Archeo-rapport 134. Aan de Kreupelstraat te Eppegem werden bij de aanleg van een verkaveling door Matexi grafheuvels uit de bronstijd, begravingen en bewoningssporen uit de Romeinse periode en resten van loopgraven uit WO I opgegraven. Maarten Smeets, Studiebureau Archeologie bvba: 'De vondsten uit de ijzertijd zijn nederzettingssporen (huisplattegronden). Op zich zijn deze vondsten interessanter, maar ze zijn natuurlijk minder spectaculair dan die pot uit de bronstijd.'.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio