Honderd jaar geleden: de intrede van de elektriciteit

Honderd jaar geleden: de intrede van de elektriciteit

Hoegaarden, de Stationsstraat in 1914. Palen, noch kabels. Foto: Edmond Rahir

Hoegaarden - Dezer dagen wordt het begin van de Eerste Wereldoorlog herdacht. Die luidde een nieuwe tijd in, meer dan we ons realiseren.

Honderd jaar geleden hadden we geen elektriciteit in huis, noch op straat. De nu 104-jarige Yvonne (Genieke) Steenwinckel wees daarop in het dagboek uit haar jeugd in Outgaarden. Citaat: 'In1918-19 is de elektriciteit in ons dorp geplaatst geweest. Het was een Busselaar, mijnheer Puissant, schoonzoon van onze toenmalige burgemeester, Alfons Vandermolen. Deze had hem geld gegeven en in het wagenhuis (nu garage) had hij een groot machien gesteld. Langs  de straten werden palen en draden geplaatst. Enkele weken daarna waren de huizen verlicht. Wat een verschil met de olielampjes, kaarsen en petroleumlampen.'

De introductie van elektriciteit was niet zonder gevaar. Onze honderjarige getuige weet dat er in Outgaarden iemand is geëlektrocuteerd: Germain, een Leuvenaar die een lief had in het dorp, Leinke Pappie. In de jaren voordien, net voor het begin van de oorlog in 1914, had de gemeente Hoegaarden besloten om in het gemeentehuis telefoon te installeren. De suikerfabriek La Ghete (Ourystraat) had een jaar eerder een vergunning gevraagd om elektrische motoren te plaatsen, gekoppeld aan een stoommachine. In 1914 en 1917 beraadslaagde de gemeenteraad van Hoegaarden over het leggen van een waterleidingsnet (na Tienen, maar veel vroeger dan de meeste Hagelandse gemeenten). In de straten bleven gas- en petroleumlampen behouden tot 1922.

Geen wonder dus dat als professor Emiel Vliebergh in 1909 de leefgewoonten in de Hoegaardse regio beschrijft hij geen melding maakt van de nog onbestaande stroomvoorziening. Bij de inboedel van een doorsnee woning vermeldt hij wel een Leuvense stoof (die licht gaf als het vuur zichtbaar was) en in elk geval een petroleumlamp. Hij stipt aan dat, sedert 1880, de teelt van koolzaad afnam en daardoor in 1909 geheel was verdwenen. Reden: de vooruitgang. Verlichten met koolzaadolie had afgedaan, wegens de opkomst van de petroleumlamp. 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio