Gemeenteraad keurt klimaatplan unaniem goed

Gemeenteraad keurt klimaatplan unaniem goed

Foto: if

Hoegaarden - De gemeenteraad keurde eenparig het klimaatplan goed. Er wordt een thermo-scan gemaakt van alle huizen om het warmteverlies via de daken op te sporen.

De raadsleden hadden een document ontvangen van 55 bladzijden met algemene principes. Ernaast bleek een honderd bladzijden met concrete voorstellen te bestaan. Professor Manuel Sintubin (voorzitter van de werkgroep) kwam een en ander toelichten op de gemeenteraad. Doel is tegen 2020 de uitstoot van CO2 met twintig procent te verlagen en tot twintig procent over te schakelen op vernieuwbare energiebronnen. Dat vergt vooral acties in de huishoudens en inzake mobiliteit. De gemeente heeft een voorbeeldfunctie: minder autoverplaatsingen, licht tijdig doven in de gebouwen...

Op de raad werden enkele voorbeelden geopperd. "Een systeem van huurfietsen invoeren", zei Herwig Princen (OpenVLD) "en dimmen van de straatverlichting." "Een trui aantrekken in plaats van de termostaat een graad hoger te zetten", aldus schepen Marleen Lefevre (CD&V). Een bevoegd ambtenaar moet daar op toekijken. Er wordt een luchtfoto gemaakt van heel het grondgebied die aangeeft hoeveel warmte verloren gaat door welke daken. De betrokkenen krijgen een advies om te isoleren. "Wat de gemeente zelf kan uitsparen zal ze opnieuw investeren in acties voor het klimaatplan", aldus burgemeester Jean-Pierre Taverniers (CD&V). 

In het goedgekeude document staan principes over het wagengebruik, lokale energieproductie, warmterecuparetie, koelte-eilanden in natuur- en landbouw, lokale voedselproductie en verkoop via de korte keten... De oppositie keurde de intenties goed maar drong aan op "vijftien concrete actiepunten" met een becijferbaar effect. "De burger zal het effect voelen aan de euro's die hij bespaart", zei schepen Lefevre. De Milieuadviesraad heeft in een reactie zijn tevredenheid uitgesproken over de goedkeuring: "Klimaaatactie heeft geen kleur."

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio