Wegens de sluiting van de fabriek in Hoegaarden

Dertig jaar geleden: Haspengouwse bietenplanters boycotten Tiense Suiker

Dertig jaar geleden: Haspengouwse bietenplanters boycotten Tiense Suiker

Leveringen in de fabriek in Altenaken in het laatste seizoen: aanvoer van bieten, afvoer van pulp als veevoeder. Foto: raymond billen

Hoegaarden - De onverwachte sluiting van de suikerfabriek in Hoegaarden leidde tot een niet eerder geziene boycot van Tiense Suiker.

In de klassieke landouweconomie van onze regio zouden nu de tractoren met suikerbieten en bietenpulp af en aan rijden naar de suikerfabriek Grand Pont (en andere). Dat was de situatie tot dertig jaar geleden. De economie van Hoegaarden draaide op suikerbieten, graanhandel, brouwerij en voordien ook leerlooierij. Vandaag blijft daarvan een zetel (zonder enige autonomie) van een multinationale brouwerij over. In de media van najaar 1985 werd bevestigd dat de suikerfabriek van Hoegaarden dicht bleef. Het jaar voordien waren de leveranciers al 'ns verrast door een laattijdige reorganisatie. In 1984 reageerden bietentelers met een boycot omdat door een onaangekondigde sluiting ze met hun ladingen naar Tienen, Genappe en Longchamps dienden te rijden.

Hoegaarden ving tot dan de oogst op van 2.700 hectare bieten. Drie weken voor aanvang van de oogst werd dat veranderd. Om de verloren gegane capaciteit op te vangen dienden de overige fabrieken extra vroeg de campagne op te starten. Dat zinde de telers niet want uitermate vroeg of laat oogsten heeft een nadelig effect op het suikergehalte van de bieten. De fabriek diende een eventueel verlies te vergoeden. In de loop der jaren zou Tiense Suiker ook het vervoer overnemen met vrachtwagens. Tot 1985 gebeurde dat hoofdzakelijk met de eigen tractor. Nadien kregen bietentelers die niet langer zelf konden leveren een vergoeding van 95frank per ton. "Judasgeld", zo noemde het Bietenplanterssyndicaat dat. 

Landbouwers drongen aan om in 1984 Hoegaarden toch open te houden en de reorganisatie het jaar nadien in definitieve vorm door te vieren. Ze weigerden vervroegd te leveren. Op hun vergaderingen werd over een boycot gesproken. Die oproep vond gehoor in Haspengouw maar ook bij de Henegouwse collega's. Ze spraken af om geen "vreemde" bieten te leveren aan Tiense Suiker. Om te beletten dat de fariek in Tienen zou draaien op een aanvoer uit andere streken blokkeerden boeren de toegang. De fabrieksdirectie besloot om een week langer dicht te blijven. Er werd wel stroop ter raffinage aangevoerd uit andere vestigingen. Fred Chaffart, de Tiense fabrieksdirecteur naar wie nu een straat is genoemd, zei dat Hoegaarden als reserve behouden bleef "in geval van een overvloedige bietenoogst". 

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio