Confrérie van Sincte Moor bestaat 500 jaar

Confrérie van Sincte Moor bestaat 500 jaar

Foto: fernand goyens

Tienen - In 2016 viert de Confrérie van Sincte Moor haar 500-jarig bestaan. Gedurende vijf eeuwen hebben de proostbroeders zich ingezet voor de bouw, de instandhouding en de promotie van de ‘melaatsenkapel’ in Grimde. Eerst heette het gebedshuis ‘Sincte Moorskapel’, later de ‘kapel van Onze-Lieve-Vrouw-ten-Steen’.

In de 14de eeuw kregen de melaatsen van de stad Tienen een verplichte verblijfplaats toegewezen buiten de stadsmuren. Ze woonden in die leprozerie in houten huisjes samen met een pater-kluizenaar. In 1325 is er voor het eerst spraak van een houten kapel. In 1331 wordt dan volgens de documenten een stenen kapel ingewijd, toegewijd aan de heilige Maurus. De diensten zullen gedurende eeuwen opgedragen worden door leden van de diverse kloosterorden van de stad. Van in het begin zorgde een groep van twaalf mannen voor het beheer.

Deze Confrérie van Sincte Moor bestond uit edellieden en vooraanstaande burgers van de stad. Hun wapenschilden zijn onder meer  te vinden op de schilderijen in de kapel. In de tijd van de Franse revolutie wordt de kapel als ‘zwart goed’ verkocht. In 1815 is er in documenten voor het laatst sprake van een provoost van de Confrérie.  Gedurende 490 jaar hebben de leden van de Confrérie dit unieke bouwwerk gekoesterd en bewaard. Later werd de kapel aan de parochie van Grimde geschonken.

In 2002 draagt de parochiepriester voor het laatst de zondagsmis op in de kapel.  In 2006 engageren zich enkele ‘wakkere burgers’ om dit stukje onvervalst Vlaams erfgoed en haar tradities te bewaren. Gui Nijs is hun hoofdprovoost: "De kapel die nationaal, zelfs internationaal, gekend is voor haar Mariadevotie, haar unieke ijzeren kronen en als keerpunt van het Dertienmaal mag niet verloren gaan. Ons beschermingscomité bestaat uit twaalf provoosten. We dragen een roodfluwelen mantel. Op de sluiting staat in gouddraad ‘Sincte Moor’ geborduurd. In de nieuwe Confrérie zetelen ook twee dames. Eén daarvan is sinds de stichting de huidige burgemeester Katrien Partyka."

Hoofdprovoost Gui Nijs: “Sinds tien jaar zet de nieuwe Confrérie zich in voor het in stand houden en promoten van dit unieke gebedshuis met haar specifieke rituelen en tradities. Dat betekent vijfhonderd jaar engagement. De stad Tienen vierde onlangs haar duizend jaar stadsrechten. Als we weten dat de Confrérie de helft van die tijd zich actief heeft ingezet, mag dat zeker eens in de kijker geplaatst worden. Intussen viert de buurt de traditionele Kapelletjeskermis met diverse optredens rond de kapel."

 

 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio