Vijftig jaar geleden: Tienen neemt Grand Pont over

Vijftig jaar geleden: Tienen neemt Grand Pont over

Bietenleveringen in Altenaken omstreeks 1975. Foto: Raymond Billen

Hoegaarden - In 1966 nam Tiense Suiker (Raffinerie Tirlemontoise) de Raffinerie et Secrureries du Grand Pont in Hoegaarden over. De fabriek bestond toen negentig jaar.

Geert Huon publiceert op "Ge zijt van Tienen"... een document (in het Frans) over de overname van de de Hoegaardse suikerfabriek Grand Pont door de Tiense Suikerraffinaderij. Het gaat om de tekst die directeur Bergé dicteerde aan zijn secretaresse in de februari 1966. Het gaat om de overname van de "Raffinerie et Secrureries du Grand Pont fondée le 23 décembre 1876." Die omvatte de fabrieken in Hoegaarden (Altenaken) en Gembloers (aan het station), plus de terreinen van de ontmantelde Hoegaardse fabriek La Ghète (Ourystraat). De Grand Pont bezat toen ook nog 36 woningen (Lowetlaan, enz) en terreinen met o.a. de nog bestaande vijvers. "Tienen" nam de meerderheid van de aandelen in de nog zelfstandige vennootschap Grand Pont over. "Tienen" zou de gebouwen verder huren en beloofde de tewerkstelling te zullen handhaven. In 1986 sloot de fabriek in Hoegaarden.

De nabestemming van de zone Altenaken.

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio