Veertig jaar geleden: CVP en PVV hadden reden tot feesten

Veertig jaar geleden: CVP en PVV hadden reden tot feesten

Burgemeester Jef Coel (links) in 1978 op een viering in stadspoppentheater Tijl (rechts van hem poppenspeler Albert Vandersteen). Foto: Raymond Billen

Tienen - Eind oktober 1976 werd het bestuursakkoord afgesloten tussen CVP (nu CD&V) en PVV (nu Open VLD) voor de eerste gemeenteraad van de fusiegemeente Groot-Tienen.

Onze krant van 29 oktober 1976 meldt dat de verdeling van de mandaten in Tienen rond is. Jef Coel (CVP) wordt voorgedragen als burgemeester. De jaren voordien was hij OCMW-voorzitter, in een coalitie met de BSP (nu SP.A). De liberale PVV kondigde een overwinningsbal aan op 4 november in zaal Libertas (nu gesloopt). De christen-demokraten van de CVP planden een feestviering op 14 november in de stadsschouwburg (intussen vervangen).

Als CVP-schepenen worden aangeduid: Gerard Janssen (openbare werken), Julien Thomas (sociale zaken), Jaco Mertens (cultuur, sport…). De PVV kiest voor André Moreau (onderwijs), Louis Pans (onderwijs), Pierre Honorez (financiën), Miel Giles (burgerlijke stand). Pans blijkt de enige schepen uit de nieuwe fusiegemeenten te zijn. Het OCMW zal worden voorgezeten door Georges Albesssard (PVV).

Jef Coel volgde als burgemeester Rik Boel (BSP) op. Coel bleef aan tot 1993 om dan opnieuw plaats te maken voor Boel (vooraleer die minister werd). Voor de katholieken was Coel in 1976 de eerste burgemeester sedert François Vandormael (1830-1848). De derde burgemeester van die strekking trad pas in 2015 aan, nl. Katrien Partyka. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio