Schauvliege keert 300.000 euro uit voor toekomst Getevallei

Schauvliege keert 300.000 euro uit voor toekomst Getevallei

Aan de kerk in Oplinter vind je al info over het wandelnetwerk in de Getevallei. Foto: raymond billen

Tienen / Hoegaarden - Het project Getevallei Productief landschap ter vrijwaring van landbouw en natuur in een levendige plattelandsregio is een van de zeven bekroonde ruimtelijke projecten. Het ontvangt een subsidie van 300.000 euro.

Joke Schauvliege (CD&V), Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw, verstrekt een subsidie van ruim twee miljoen euro voor de realisatie van zeven strategische ruimtelijke projecten. Die moeten bijdragen tot een betere ruimtelijke kwaliteit in Vlaanderen. De subsidies stimuleren provincies, steden en gemeenten, en andere publieke actoren om in een gebied samen te werken. Een commissie van deskundigen beoordeelde twaalf aanvragen en stelde een rangschikking op. Zeven projecten werden geselecteerd en krijgen nu een subsidie, waarmee zij gedurende drie jaar een projectcoördinator aanstellen. 

Het project Getevallei Productief landschap als ruimtelijke drager voor een sterke plattelandsregio is een van de zeven laureaten en ontvangt een subsidie van 300.000 euro. Het project vertrekt vanuit twee doelstellingen: het versterken van de landschappelijke structuur van de vallei én het creëren van een toekomstperspectief voor de stads- en dorpskernen in deze landelijke regio. Het project ontwikkelt een integrale landschapsvisie op de Getevallei. Daarbij worden verschillende doelstellingen nagestreefd: het vrijwaren van landbouw en het streven naar verwevenheid van landbouw met andere landschappelijke functies waar nodig, het versterken van de bestaande natuurlijke structuur en natuurverbindingen met aandacht voor het uitbouwen van een levend riviersysteem, het behouden en verder herstellen van het waterbergend vermogen van de riviervallei, en het verder uitbouwen van de recreatieve en functionele verbindingen. Dat samen zit vervat in de omschrijving ‘productieve’ landschap.

De partners zullen samen aan de slag gaan met deelprocessen per thema. Het verhogen van de omgevingskwaliteit draagt uiteindelijk bij tot de gebruikswaarde, de belevingswaarde en de toekomstwaarde van de Getevallei. Dat slaat op de gemeenten Hoegaarden, Tienen, Linter, Zoutleeuw, Landen en Geetbets. Minister Joke Schauvliege zegt in een mededeling: “Het strategisch project Getevallei kan een wezenlijke bijdrage leveren aan de versterking van de leefbaarheid van de dorpen en de landbouw."

Natuurpunt heeft zich eerder al uitgesproken tegen het project: "Het links laten liggen van een partner als Natuurpunt bij de voorbereiding en uitwerking kan niet toevallig zijn."

Corrigeer

Doe de stemcheck van Het Nieuwsblad en ontdek met welke partij jij het best overeenkomt.

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio