Jarige Lions Club steunt vijf sociale projecten

© Lions

© Lions

1 / 2
thumbnail: null
thumbnail: null

Lions hield in de O.-L.-Vrouw ten Poelkerk een academische zitting met circa 170 deelnemers ter gelegenheid van zijn vijftigste jaar. Gastsprekers waren burgemeester Partyka, EU-commissaris Marianne Thyssen en Hilde Van Goethem (Huis in de Stad). Tijdens de gala-avond, met 240 sympathisanten, ontvingen vijf sociale doelen elk een cheque van 10.000 euro.

Raymond Billen

Lions Club heeft sinds haar ontstaan meer dan 550.000 euro uitgekeerd aan sociale en culturele doelen. De club heeft unaniem besloten volgende vijf projecten te steunen in zijn jubileumjaar.

Huize Levenslust te Linter/Orsmaal

Het biedt verblijf en begeleiding aan, aan kinderen tussen 0 en 18 jaar die omwille van een verontrustende opvoedingssituatie niet thuis kunnen blijven. Het begeleidt een twaalftal jongeren. Dit alles vraagt natuurlijk heel wat vervoer. Hun huidige wagen heeft al heel wat kilometers op de teller en is aan vervanging toe. Met deze steun kan men een nieuwe wagen aankopen, een minibus met negen zitplaatsen.

’t Prieeltje Hakendover

’t Prieeltje is een kleinschalig therapeutisch multifunctioneel centrum voor kinderen en jongeren van 0 tot 21 jaar met een ernstige mentale, motorische of meervoudige beperking, die omwille van de ernst van hun handicap niet naar school kunnen gaan. Zij bieden school vervangende en schoolaanvullende dagopvang aan. Voor deze kinderen en jongeren is fietsen een heel leuke ervaring is. De steun gaat dan ook naar de aankoop van een duofiets (een driewieler met twee zitplaatsen naast elkaar ) en de rolstoelfiets waarop de rolstoel vooraan op een plateau wordt vastgemaakt.

Pasform Tievo

Tievo richt zich vooral tot het doelpubliek van Begeleid Wonen, het maatwerkbedrijf Blankedale en het OCMW dwz mensen met weinig kansen. Enerzijds omdat ze een licht verstandelijke handicap hebben, anderzijds omdat ze financiële- en/of sociale problemen hebben. VLOT (vrije tijd-leuk-ontmoeting-Tienen) is een project waarbij ze sportactiviteiten aanbieden. Het zijn laagdrempelige activiteiten, ook financieel, want het reguliere sportcircuit is vaak te duur en staat niet altijd open voor deze doelgroep.

Huis in de stad

Huis in de Stad begeleidt 170 personen met een verstandelijke beperking, in hun wonen en dagbesteding. Sommige bewoners wonen in een leefgroep of een huis van de voorziening. Andere bewoners wonen alleen of met twee in een studio of een appartement in de stad. Een deel van de bewoners werkt overdag in de beschutte werkplaats, anderen gaan werken in dagcentra. Huis in de Stad wil haar aanbod ‘Iedereen Sporten & Bewegen’ verruimen door een SMAC – Pad(Spel, Muziek, Actie & Creativiteit )te creëren.

SVK WoonregT vzw

Deze vzw huurt woningen in op de privémarkt om tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen en alleenstaanden. SVK WoonregT heeft momenteel 150 woningen in beheer in het werkingsgebied Tienen, Boutersem, Geetbets, Hoegaarden, Kortenaken, Landen, Linter en Zoutleeuw. SVK WoonregT heeft een eigen klusploeg. Deze klusploeg laat sociaal tewerkgestelden erkervaring opdoen en technische kennis aanleren. De eigenaars en huurders worden ondersteund bij herstellings-en onderhoudswerken. Na zestien jaar heeft de klusploeg nood aan een nieuwe bestelwagen en dankzij de steun van de Lions konden zij onlangs een lichte vrachtwagen aankopen.

Aangeboden door onze partners

Video

Keuze van de redactie

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio