Tienen-centrum het armst, Meldert het rijkst in de regio

Inkomen per gemeente. Foto: provincie vlaams-brabant

Hoegaarden / Glabbeek / Tienen - In het dossier ‘Armoede in Vlaams-Brabant’ brengt de provincie Vlaams-Brabant de verschillende dimensies en gezichten van armoede in beeld. Er blijven grote inkomensverschillen tussen gemeenten.

Kaart 1 geeft het netto belastbaar inkomen per aangifte weer per gemeente. Dit is vooral hoog in de residentiële rand rond Leuven (bijvoorbeeld 47.125 euro in Oud-Heverlee) en in de eveneens residentiële zone in de zuidoostrand van Brussel (bijvoorbeeld 48.902 in Sint-GenesiusRode). Leuven en vooral Brussel kennen een lager gemiddeld inkomen. De laagste inkomens in Vlaams-Brabant vinden we in het industriële gebied van de Zennevallei, van Halle (33.280 euro) over Sint-Pieters-Leeuw (32.811) en Drogenbos (29.324) tot Vilvoorde (32.624) en Machelen (31.452). Verder zijn er lage inkomens in het oosten van het Hageland, zowel in de steden als op het platteland (32.521 in Geetbets, 32.793 in Tienen en 33.123 in Scherpenheuvel-Zichem). Dit laatste is lager dan het gemiddeld inkomen in het Vlaams Gewest (33.519 euro). 

Wanneer we de opsplitsing maken naar deelgemeente dan zien we dat in Leuven (29.589 euro), Tienen (29.869) en Diest (29.552) vooral de stadscentra een erg laag gemiddeld inkomen hebben. Daar geven veel inwoners minder dan 20.000 euro per jaar aan als inkomen. Tienen heeft dan ook nog de hoogste werkloosheidsgraad van het Hageland. De werklozen wonen er vooral in het stadscentrum en in tweede instantie in Hakendover. Tienen heeft het op één na hoogste procent leefloners en ook veel eenoudergezinnen. Dat zijn indicatoren van armoede. In de positieve zin scoren de deelgemeenten Vissenaken, Oorbeek en Overlaar binnen Tienen het best qua gemiddeld inkomen.

In de regio valt vooral de bemiddelde situatie op van de inwoners van Meldert (Hoegaarden). Samen met Opvelp sluit Meldert aan bij de allerrijkste delen van de provincie. Hoewel minder uitgesproken, blijkt ook Outgaarden het beter te doen dan Hoegaarden-centrum. En in Glabbeek liggen de inkomens gemiddeld hoger in Bunsbeek en Attenrode dan in de twee andere deelgemeenten. In Glabbeek als geheel valt het grote aandeel op van alleenstaanden met een laag pensioen, alsook van ouderen met een verhoogde tegemoetkoming van het ziekenfonds. Attenrode, Meldert en Outgaarden hebben de jongste bevolking. Kappelen, Glabbeek, Goetsenhoven, Oplinter, vallen op met een hoog aantal 75-plussers. 

Corrigeer

Auto's in de kijker

Vastgoed

Jobs in de regio