Tiense Suiker groeide ondanks de Eerste Wereldoorlog

Tiense Suiker groeide ondanks de Eerste Wereldoorlog

De foto toont karren vol bieten: zowel wagons (op de voorgrond) als karren door paarden voortgetrokken. Zij werden door lossers leeggeschept in kanalen of caniveaux. Van daar uit konden de bieten de fabriek inrollen, waar ze werden gespoeld. Foto: voormalig suikermuseum en CAG

Tienen - Het Centrum Agrarische Geschiedenis (vzw CAG, Leuven) besteedt aandacht aan de voedselvoorziening in de Eerste Wereldoorlog, nu honderd jaar geleden. Suikerfabrieken leden niet onder de handelsbeperkingen omdat ze hun bieten bij de hand hadden.

Brecht Demasure (CAG): "Door de afsluiting van de havens van de Noordzee kon bezet België geen goederen of grondstoffen meer in- of uitvoeren. Voor een veelal importafhankelijk land was dat een drama. De jonge voedingsindustrie had het vooral door een tekort aan grondstoffen lastig met de Duitse bezetting. Opeisingen, strikte reglementeringen en vandalisme waren schering en inslag."  

Toch merkt de auteur op dat de Tiense Suikerraffinaderij stand hield. De fabriek kon de hele oorlog produceren zonder onderbreking. Het kapitaal van de Tiense Suikerraffinaderij steeg van vier miljoen in 1913 tot zeven miljoen in oktober 1919. De Belgische Frank viel toen wel terug tot bijna de helft van haar vooroorlogse waarde.

Demasure: "Dat het bedrijfskapitaal relatief stabiel bleef, had twee verklaringen. Ten eerste was er een grote vraag naar voedingsproducten (zowel bij de Belgen als bij de Duitsers) en de schaarste dreef de prijs van suiker omhoog. Ten tweede was de suikerraffinaderij niet afhankelijk van import uit het buitenland."

"Enerzijds daalde de productie doordat er minder suikerbieten beschikbaar waren maar de prijsstijging van suiker compenseerde dit. Anderzijds werd het wegvallen van de exportmarkten goedgemaakt door de grote Duitse vraag naar suiker. De oorlogsperiode lag mee aan de basis van de spectaculaire groei van de Tiense Suikerraffinaderij tijdens de jaren 1920."

"De Tiense raffinaderij sprong continu bij om de nood te lenigen van haar werknemers en de lokale bevolking. Gedurende de hele oorlog leende de stad Tienen een half miljoen Belgische Frank bij de suikerraffinaderij. Dit geld werd gebruikt om de werking van de stedelijke administratie te verzekeren en voor de ondersteuning van de voedselhulp. Naast deze grote leningen subsidieerde de suikerraffinaderij verschillende afdelingen van het Tiense Hulp- en Voedingscomité."

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio