Masterproef over oorlog: "Sommigen boerden goed"

Masterproef over oorlog: "Sommigen boerden goed"

Foto: Het Virtuele Land

Tienen / Glabbeek - Thomas Van Calster studeerde enkele jaren terug af aan de KU Leuven met een masterproef rond de voedselvoorziening in de Tiense regio, nu honderd jaar geleden. De Eerste Wereldoorlog 1914-18 heeft ook welstand gebracht...

Een conclusie: "Uit een landbouwenque^te uit 1920 blijkt dat in de omgeving van de stad Tienen verschillende grote landbouwers hun bedrijf mechaniseren door de aankoop van voornamelijk dors- en zaaimachines. Het tijdens de oorlog vergaarde kapitaal liet toe dat de landbouw in de landbouwgemeenten Glabbeek en Wange moderniseerde. In de omgeving rond Tienen functioneerde de bezettingsomstandigheden dus wel als een katalysator voor de mechanisering van de landbouw. De kapitaalsaccumulatie had ook als gevolg dat een groot deel van de landbouwers, in heel Belgie¨, een hogere levensstandaard bereikten. Uit de landbouwenque^te uit 1920 concludeert de onderzoeker dat ook de landbouwers in de omgeving van Tienen van deze verbetering, die zich in de eerste plaats kenmerkte door meer gevarieerde voeding, profiteerden."

De Tiense auteur ziet dat hetgoed ging met de landbouweconomie, die niet van de (verstoorde) import afhankelijk was. Ook het Centrum voor Agrarische Geschiedenis (CAG) wees al op de versterkte positie van de Tiense Suikerraffinaderij. Van Calster behandelt de verschillende oogsten en geeft tot slot nog dit voorbeeld van de prijsevolutie op de zwarte markt in Tienen: "Eieren stegen met meer dan 600% in prijs tussen januari 1916 en de laatste oorlogszomer. Zulke enorme winstmogelijkheden in een sector die niet zo hard door de bezetting getroffen werd – geen enkele auteur maakt gewag van grootschalige opeisingen of slachtingen van pluimvee – leidden onvermijdelijk tot een enorme kapitaalsaccumulatie bij een groot deel van de landbouwers in de regio van Tienen."

"Toch klopt het beeld van de rijke landbouwer niet volledig. Uit verschillende bronnen blijkt dat een deel van het platteland verarmde en dat vooral de kleine boeren leden onder de oorlogsomstandigheden. Er bestond een aanzienlijke plattelandsvlucht. Minstens zeshonderd gezinnen (maar waarschijnlijk veel meer) emigreerden uit de omliggende plattelandsgemeenten naar Tienen." Van Calster wijst op een brief uit 1918 van een landbouwer uit Bunsbeek aan Lucien Beauduin in Tienen: "Op een aanvraag om meer aardappelen te leveren antwoordde de landbouwer dat hij zelf nauwelijks nog iets kon missen en dat hij verschillende kleine boeren kende die helemaal geen aardappelen meer hadden, ook niet om zichzelf te voeden."

Corrigeer

Vastgoed

Auto's in de kijker

Jobs in de regio